GENÇLERİN İLMİHALİ

GENÇLERİN İLMİHALİ

İÇTİHAT VE TAKLİT İnsan, içtihat veya taklitle dini hükümlere amel edebilir. İÇTİHAT: Dinin hükümlerini Kur’an, Peygamber ve masum imamlara (a.s) dayanan kaynaklardan elde edebilme ve ispatlama gücü olup İslami ilimleri öğrenip, yoğun çaba sarf ederek Allah’ın inayetiyle elde edilir. Böyle yüksek ilmi kudrete sahip olana müçtehit denilir. TAKLİT: Lügat anlamı uyma ve takip etme manasında […]

  • AYETULLAH EL-UZMA FAZIL LENKERANİ
Rate this post
about this book
  • overview

    İÇTİHAT VE TAKLİT İnsan, içtihat veya taklitle dini hükümlere amel edebilir. İÇTİHAT: Dinin hükümlerini Kur'an, Peygamber ve masum imamlara (a.s) dayanan kaynaklardan elde edebilme ve ispatlama gücü olup İslami ilimleri öğrenip, yoğun çaba sarf ederek Allah'ın inayetiyle elde edilir. Böyle yüksek ilmi kudrete sahip olana müçtehit denilir. TAKLİT: Lügat anlamı uyma ve takip etme manasında olup ıstılahta müçtehidin fetvalarına uyup amel etmek anlamındadır. Yani insanın dini amellerini müçtehidin fetvalarına uygun olarak yerine getirmesidir. MESELE 1- Taklit olunan müçtehide -taklit mercii- ve onu taklit edene de -mukallit- denir. M. 2- Müçtehit olmayan, dini hükümler ve Allah'ın emirlerini, kaynaklardan çıkaramayan bir kimsenin müçtehidi taklit etmesi farzdır; yani amellerini onun fetvalarına uygun olarak yapmalıdır. M. 3- Dini hükümlerde insanların çoğunun vazifesi taklit etmektir. Çünkü ahkamda hükümlerini bilmede müçtehit olabilecek veya ihtiyata amel edebilecek insanlar azdır. M. 4- İnsanın taklit edeceği müçtehidin şu özellikleri taşıması gereklidir: - Adil olması, hayatta olması, - Erkek olması, - Baliğ olması, - Akıllı olması, - Helal zade olması (gayri meşru bir ilişkiden dünyaya gelmemiş olması), -İsna aşeriyye Şiası (12 İmam Şiası) olması ve - Diğer müçtehitlerden a'lem (ilmi daha fazla) olması gerekmektedir.

  • details
    • AYETULLAH EL-UZMA FAZIL LENKERANİ
  • reviews