Gurer’ul Hikem ve Durer’ul Kelim

Gurer’ul Hikem ve Durer’ul Kelim

Mehalati’nin Önsözü Allah’a hamd ve resulüne salat ve selamdan sonra. . . Bendeniz bundan yaklaşık 30 yıl önce kendi eserlerimde muhtelif rivayetleri bir araya getirmek isteyince sürekli olarak nefis Gurer’ul Hikem kitabına ihtiyaç duydum. Ama ne yazık ki düzenlemesi konulu olmadığı için ahlaki ve benzeri bir çok konularda bir hadis bulma hususunda büyük zorluklarla karşılaştım. […]

  • Seyyid Haşim Resul-i Mehalati
Gurer’ul Hikem ve Durer’ul Kelim
2.7 (54.67%) 15 vote[s]
about this book
  • overview

    Mehalati’nin Önsözü Allah’a hamd ve resulüne salat ve selamdan sonra. . . Bendeniz bundan yaklaşık 30 yıl önce kendi eserlerimde muhtelif rivayetleri bir araya getirmek isteyince sürekli olarak nefis Gurer’ul Hikem kitabına ihtiyaç duydum. Ama ne yazık ki düzenlemesi konulu olmadığı için ahlaki ve benzeri bir çok konularda bir hadis bulma hususunda büyük zorluklarla karşılaştım. Zira Merhum yazar (r. a) bu hadisleri Arapça alfabeye göre düzenlemiştir. (konulu değildi) Dolayısıyla haset, kibir, ihtiras, fedakarlık, tevekkül vb. konularda bir hadis bulmak istediğimde bütün kitabı gözden geçirmek zorunda kalıyordum. Devrim’in ilk başlarında Merhum Allame Cemal Hunsari’nin (r. a) araştırmacı açıklamaları ve Seyyid Celaluddin Muhaddis Ermevi’nin önsözü ile basılan 7 ciltlik eseri gördüm. Yazar ayrı bir cilt halinde konulu bir fihrist hazırlayarak bu eksikliği bir nebze de ol-sun gidermişti. Ben deniz kırk hadis vb. eserlerimde bu konulu fihristten çok istifade ettim. Allah kendisinden razı olsun. Ama buna rağmen söz konusu fihristin de bir takım problemleri vardı. Örneğin: 1-Hz. Ali’nin uzun cümlelerini naklederken sadece başlangıcı ile iktifa edilmiş, birkaç nokta ve adresini vermekle yetinilmiştir. Dolayısıyla hadi-sin devamı yer almamıştır. 2-Kelimeler küçük harfler ile ve harekesiz olarak aktarılmıştır. 3-Bir çok ilgili hadisler gözden kaçmış, zikredilmemiş veya bazı husus-larda tekrar edilmiştir. 4-Bazı hadisler ilgili olmadığı bölümlerde yer almış, gerekli yere yerleş-tirilmemiştir. 5-Bir çok konular gözden kaçmış, hadisleri başlıksız zikredilmiş ve gi-dermeye çalıştığımız bir çok dağınıklıkları görülmüştür.

  • details
    • Seyyid Haşim Resul-i Mehalati
  • reviews