İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. Hüseyni Kıyam ve Akıl

  Hüseyni Kıyam ve Akıl

  Hüseyni Kıyam ve Akıl

  • Ayetullah Abdullah Cevadî Amulî
  • 1
  • Kevser
  download

   Download

  Hüseyni Kıyam ve Akıl
  Rate this post
  description book specs comment

  Elinizdeki iki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Hüseynî yöntemin yüce Peygamberimizin ve geçmiş peygamberlerin özellikle Hz. İbrahim’in yöntemi ile aynı olduğu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise tüm ilâhî kıyamlar gibi Hz. Hüseyin’in kıyamının da asıl hedefinin insan aklının olgunlaşmasını ve filizlenmesini sağlamak olduğu açıklanmış, ardından aklın tanımı, aklın işleyiş niteliği, aklî hayat, aklın kemalinin nelerle sağlanacağı, peygamberlerin bu husustaki misyonları, aklı tutsak etmek isteyenlerin girişimleri ve yöntemleri, aklın filizlenmesinde Hüseynî (a.s) kıyamın etkisi, dinin filizlenmesi için Hüseynî (a.s) eserin sürdürülmesi gerektiği gibi konular ele alınmıştır.

  • Ayetullah Abdullah Cevadî Amulî
  • 1
  • Kevser
  • 2014
  • Istanbul