HZ.12 İMAMLAR HUTBESİ

HZ.12 İMAMLAR HUTBESİ

GİRİŞ Tercümesi sunulan Hazreti Oniki imamlar hutbesi, Şeyh Seyyid Safi ve Virani Abdal risale buyruklarına geçilmeden önce buyruk sahipleri ve yaşantıları ve Anadolu’daki nüfuzları hak¬kında bazı bilgiler verilmesi uygun görülmüştür. Yüzyıllar evvel yazılı olan bu buyrukların sahiplerinin gerçek evliya ve mürşid-i kâmil olduklarını o günlerin şartlarında böyle bir düşünce ve inanç içinde olmaları, insanlara yol […]

  • Ş. SEYYİD SAFİ & VİRANİ ABDAL BUYRUĞU 1
Rate this post
about this book
  • overview

    GİRİŞ Tercümesi sunulan Hazreti Oniki imamlar hutbesi, Şeyh Seyyid Safi ve Virani Abdal risale buyruklarına geçilmeden önce buyruk sahipleri ve yaşantıları ve Anadolu'daki nüfuzları hak¬kında bazı bilgiler verilmesi uygun görülmüştür. Yüzyıllar evvel yazılı olan bu buyrukların sahiplerinin gerçek evliya ve mürşid-i kâmil olduklarını o günlerin şartlarında böyle bir düşünce ve inanç içinde olmaları, insanlara yol göstermeleri, onları yetiştir¬meleri eğitip terbiye etmeleri ile irfanı bir mektep oluşturup neti¬cede karanlıklara birer meşale olduklarını buyrukları okununca anlaşılmaktadır.

  • details
    • Ş. SEYYİD SAFİ & VİRANİ ABDAL BUYRUĞU 1
  • reviews