HZ.ALİ (a.s)

HZ.ALİ (a.s)

YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam yaratiklann en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve Allah Teala’nin kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’ine olsun. Elinizdeki bu kitap merhum Profesör Abdulbaki Gölpınarlı’nın 1978 yılında baskıya sunulmuş bir eseri olup aradan uzun bir sure geçmesi dolayısıyla nushalan tükenmişti. Merhum […]

  • Profesör Abdulbaki GOLPINARLI (r.a)
Rate this post
about this book
  • overview

    YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

    Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam yaratiklann en hayırlısı Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve Allah Teala'nin kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiği ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt'ine olsun. Elinizdeki bu kitap merhum Profesör Abdulbaki Gölpınarlı'nın 1978 yılında baskıya sunulmuş bir eseri olup aradan uzun bir sure geçmesi dolayısıyla nushalan tükenmişti. Merhum Gölpınarlı, ömrünü İslam ve Ehl-i Beyt kültürüne hizmete adamış, İslam'ın gerçek akaid ve inançlannı sağlam ve güvenilir kaynaklardan yararlanarak edebi kalemiyle müslümanlara aktarmaya çalışmıştır. Niyeti Allah kullanna ihlasla hizmet etmek olduğu için Allah'ın lütfu, Resulullah ve Ehl-i Beyt alayhimusselamin teveccühleri neticesinde Türkiye toplumunu Ehl-i Beyt mektebiyle tanıştırmak yolunda eşsiz başarılar elde etmiştir. Hz. Peygamber'in ilminin kapısı olan ve Peygamber'in, hakkinda "Benim etim senin etin, kanini senin kanındır", "Ali'yi seven beni sever, onu inciten beni incitir" buyurduğu müminlerin emiri, Allah'ın galip arslani, Resulullah'in (s.a.a) hak vasisi olan Ali aleyhisselamın hayatı hakkinda yazdığı bu eser de Merhum Gölpınarlı'nın değerli eserleri arasındadır. Toplumsal ilişkilerin kolaylaşması ve baskının basitleşmesi neticesinde tebliğ işleri de kolaylaşmış ve yeni boyutlar kazanmıştır. Ama ne yazik ki, meydana gelen yeni ortamdan dahya çok batıl ehli yararlanmakta ve 6 hakka susamış insanlar bir çıkmazdan diğer çıkmaza doğru götürülmekte ve su adına kalem pınanndan kirli akıntılar insanlara sunulmaktadırlar. Bu ise kültür alanında çalışan müslümanların mesuliyetini artırmaktadır. Bizlerin arzusu şudur ki, insanlar Hz. Ali (a.s)'ın şahsiyetini ve onun sözlerinden oluşan Nehc-ül Belağa kitabını ve diğer Ehl-i Beyt İmamlarını hakkıyla tanısınlar. Sonra bu mektebi diğer mekteplerle mukayese edip doğru olanı seçsinler. Çeşitli mezheplere mensup olan kardeşlerimize de Ehl-i Beyt İmamlannı, Ehl-i Beyt'in düşmanlan olan Emevi, Abbasi ve benzerlerine bağlı muhaddis ve tarihçilerden değil, Ehl-i Beyt'e hakkıyla bağlı olan yazarlardan öğrenip daha sonra bunları diğer sahabe ve tabiinle karşılaştırmalarını tavsiye ediyoruz.

  • details
    • Profesör Abdulbaki GOLPINARLI (r.a)
  • reviews