Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili  Sorular ve Cevaplar

Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

S. 1- Hz. Fatıma (a.s)’ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma’nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      Raziye. g)    Merziyye. h)    Zekiyye. i)      Muhaddese. S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir? C. 2- Ümm’ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm’ül- Eimme, Ümm’ül- Muminin, Ümm’ül- […]

Rate this post
about this book
  • overview

    S. 1- Hz. Fatıma (a.s)'ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma'nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      Raziye. g)    Merziyye. h)    Zekiyye. i)      Muhaddese. S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir? C. 2- Ümm'ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm'ül- Eimme, Ümm'ül- Muminin, Ümm'ül- Muhsin. S. 3- Hz. Fatıma'nın anne ve babasının isimleri nedir? C. 3- Babasının ismi “Muhammed” (s.a.a), annesinin ismi ise “Hadice”dir. S. 4- Hz. Fatıma (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 4- Hicretin beşinci yılı Cemadissani'nin yirmisinde Cuma günü şafak sökmek üzereyken Mekke-i Muazzama'da dünyaya geldi. S. 5- Hz. Fatıma dünyaya geldiğinde, kaç kişi Hz. Hadice'nin yardımına koştu ve onların isimleri ne idi? C. 5- Hz. Fatıma doğduğunda, Beni Haşim kadınlarına benzer dört uzun boylu kadın Hz. Hadice'nin yanına gelerek onlardan biri şöyle dedi: “Ey Hadice! Biz Allah'tan taraf sana doğru gelmişiz, bir senin bacılarınız; ben Hz İbrahim'in eşi Sara’yım, bu da cennette seninle beraber olacak olan Asiye’dir, öbürü de Hz. Musa'nın bacısı Gülsüm’dür. Allah Teala, doğum yaptığında sana yardım etmek için bizi senin yanına göndermiştir.”[1]

  • details
  • reviews