Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı

Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla Asra andolsun Gerçekten, insan, kesin olarak bir kayıp içindedir Ancak iman edip de salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç.” Allah Tebarek ve Tealaya hamdü Sena olsun. Allah Resulüne, O’nun pâk Ehli Beytine ve Allah velilerine selat ve selam olsun. Allah’ın Selat ve […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla Asra andolsun Gerçekten, insan, kesin olarak bir kayıp içindedir Ancak iman edip de salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç.” Allah Tebarek ve Tealaya hamdü Sena olsun. Allah Resulüne, O'nun pâk Ehli Beytine ve Allah velilerine selat ve selam olsun. Allah’ın Selat ve Selamı Huccet-i Hakk, Veliyyi Asr Hz. Mehdi (Accelellahu Teala Faracahüş Şerif) ye olsun. Bu kitabı yazmadaki gayem, bu sözleri okuyan, duyan ve haberdar olan kimselerin gerçek saadete kavuşup kurtuluşa ermeleridir. Bu arada insanların bu kitapta yazılanları okuyarak böyle bir saadeti ebediyeye ulaşmaları benim zahmetlerim karşısında alacağım en büyük mükafat ve ödül olacak. Bu arada bu yazılanları siz müslüman bacı ve kardeşlerime ulaştırmakla üzerime düşen ağır vazifeyi yerine getirdiğime inanmaktayım. Benim tüm bu zahmetlere katlanmaktan nasıl bir hedefim olduğunu soracak olursanız derim ki bir Hadis-i Kutsî de belirtildiği üzere Allah Tebarek ve Teala kendi kullarının kendi ehli beyti olarak addedilmesi gerektiğini ve kendi ehli beytinin sevilmesinden hoşnut olacağını beyan buyurmuştur. Nitekim bu Hadis-i Kutsîden yola çıkarak ben de Allah'ın Kullarını kendime dost edinmekte ve onların gerçek saadet ve kurtuluşa ermelerini en büyük hedefim olarak bilmekteyim.

  • details
    • ŞİA
  • reviews