Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) Hakkında

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) Hakkında

Son Elçi Peygamber-i A’zam’a (s.a.a) ve de İnsanların En Hayırlısının Örnekleri Olan Hidayet İmamları’na (a.s) İthaf Edilmiştir. Farsça Yayımcı’nın önsözü Peygamber-i Azam’ın (s.a.a) şahsiyetinin boyutları, müminlerin emiri Hz. Ali’nin “Yaratıcının kelamının altında, yaratığın kelamının üstünde olan” mucizevî ve insan terbiye edici Nehc’ül Belağa kita-bında her türlü belirsizlikten arınmış, oldukça berrak ve açık bir şekilde yorumlanmış […]

  • Neyyir-i A’zam
Rate this post
about this book
  • overview

    Son Elçi Peygamber-i A’zam’a (s.a.a) ve de İnsanların En Hayırlısının Örnekleri Olan Hidayet İmamları’na (a.s) İthaf Edilmiştir. Farsça Yayımcı’nın önsözü Peygamber-i Azam’ın (s.a.a) şahsiyetinin boyutları, müminlerin emiri Hz. Ali’nin “Yaratıcının kelamının altında, yaratığın kelamının üstünde olan” mucizevî ve insan terbiye edici Nehc’ül Belağa kita-bında her türlü belirsizlikten arınmış, oldukça berrak ve açık bir şekilde yorumlanmış ve de beyan edilmiştir. Bugün de o yüce şahsiyetin sülalesinden bilgin bir insan (olan İran İslam devrimi önderi Ayetullah Hamenei), tıpkı zahiri ataları gibi nur talibi, hakikate iştiyak duyan ve de saadet arayan kimselerin kalplerine hükümet etmekte ve de o yüce ve eşsiz şahsiyeti burada tanıtmaya çalışmaktadır. Bu insan, Peygamber-i Azam’ın şahsiyetinin boyutlarını açıklamaya çalıştığı her yerde kalplere ve ruhlara adeta Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) hayat veren dersleri, metodu ve siretinin hakikatlerinden nur çeşmelerini akıtmaktadır. Kesin bir şekilde söylemek mümkündür ki Peygamber-i Azam’ın (s.a.a) şahsiyet ve hayatının boyutlarını yorumlama ve beyan etme hususunda bizim asrımız ve dönemimizde inkılâbın bilgin ve muazzam önderi Ayetullah’il Uzma Hamenei gibi aydınlatıcı ve etkileyici bir şekilde bu işin uhdesinden gelebilen çok az yazar, tarihçi, siyer yazarları, araştırmacılar ve muhakkikler bulunmaktadır. Bu iddianın kanıtı ise, “Şua-i ez Neyyir-i A’zam” (Büyük Nur Saçan Yıldız'dan Parıltılar) unvanı ile ortaya koyulan bu hazır mecmua olup söz konusu eserde İslam devriminin muazzam önderinin mükerrem İslam Peygamberi'nin (s.a.a) şahsiyetinin ve hayatının çeşitli boyutlarını açıklama ve yorumlama amacıyla beyan ettiği konuşmalarından seçmelerle karşı karşıya bulunmaktayız.

  • details
    • Neyyir-i A’zam
  • reviews