Hz;İMAM ALİ (AS)

Hz;İMAM ALİ (AS)

ÖNSÖZ   Hz. Ali (as), gerek Allah’ın kitabında gerekse Peygamber (s.a.a)’in hadislerinde, ilim ve faziletleriyle çağlara ışık tutmuştur. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan o Allah’ın Aslanı, yeri gelmiş İslam’ın ayakta durması için meydanlarda kan dökmüş, yeri gelmiş yine İslam’a zeval gelmemesi için derdini kuyulara anlat­mıştır. Hz. Ali (as)’ın o kadar çok fazileti var ki, […]

  • Şia
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ

      Hz. Ali (as), gerek Allah’ın kitabında gerekse Peygamber (s.a.a)’in hadislerinde, ilim ve faziletleriyle çağlara ışık tutmuştur. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan o Allah’ın Aslanı, yeri gelmiş İslam’ın ayakta durması için meydanlarda kan dökmüş, yeri gelmiş yine İslam’a zeval gelmemesi için derdini kuyulara anlat­mıştır. Hz. Ali (as)’ın o kadar çok fazileti var ki, bu birkaç sayfaya sığdırmamıza olanak yoktur. zaten o faziletlerin hepsini de biz insan­ların anlaması mümkün değildir. Mesela Ehli Sünnet alimlerinin en meşhurlarından biri olan Zemahşeri, Ali (as)’ın faziletleri hakkında şöyle demiştir: -Düşmanlarının, kin ve hasetlerinden dolayı faziletlerini inkar ettiği, dostlarının da korktukları için faziletlerini gizlediği biri hakkın­da ne söyleyebilirim ki! Bütün bunlara rağmen O’nun fazilet­leri doğu ve batıyı sarmıştır. Ali (as)’ın velayeti ve sevgisi, imanın kemale ermesine neden olur. İman kemale erdiğinde ise, işlenen günah­lar teferruat halini alır ve asıl öze zarar vermez. Ama Ali (as)’ın velayeti ve sevgisi olmazsa, o iman eksiktir. İşte bundan dola­yı, Ali (as)’ın sevgisini kalbinde taşımayan her kes, cehennemi hak etmiştir.

  • details
    • Şia
  • reviews