HZ;RIZA’dan HADİS PINARLARI

HZ;RIZA’dan HADİS PINARLARI

Muhakkık’ın Önsözü Allah’ın Adıyla Değerli okuyucular, elinizde bulunan kitap, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)  kitabının Türkçe tercümesidir. Bu değerli hadis kitabı Şia-i İmamiyye’nin birinci kay-nak kitaplarından sayılmaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere de bu kitapta sadece İmam Ali b. Musa er-Rıza (a.s)’dan nakledilen hadisler bir araya getirilmiştir. Bazı Biyografistlerin “Şia’nın yüzsuyu” diye adlandırdı-ğı Şeyh Saduk-i Kummi diye meşhur […]

  • Şeyh Seduk Muhammed b. Ali İbn-i Babeveyh (H. 305-381)
Rate this post
about this book
  • overview

    Muhakkık’ın Önsözü Allah’ın Adıyla Değerli okuyucular, elinizde bulunan kitap, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)  kitabının Türkçe tercümesidir. Bu değerli hadis kitabı Şia-i İmamiyye’nin birinci kay-nak kitaplarından sayılmaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere de bu kitapta sadece İmam Ali b. Musa er-Rıza (a.s)’dan nakledilen hadisler bir araya getirilmiştir. Bazı Biyografistlerin “Şia’nın yüzsuyu” diye adlandırdı-ğı Şeyh Saduk-i Kummi diye meşhur olan değerli muhad-dis Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi H.K. 4. Asrın ikinci yarısında bu kitabı kaleme almıştır. Burada kitabın tercüme, tahkik ve baskısı hakkında bir şeyler demeden önce kısa da olsa bu büyük muhaddisin hayatıyla tanışmamız daha iyi olur düşüncesindeyiz.

  • details
    • Şeyh Seduk Muhammed b. Ali İbn-i Babeveyh (H. 305-381)
  • reviews