İmam Humeyni Kimdir

İmam Humeyni Kimdir

Önsöz: Elinizdeki eserde; rahmetli İmam Humeyni’nin -ks- doğuşundan dâr-ı bekâ’ya göçüşüne kadar yaşadığı önemli olaylardan bir derleme yapılmış ve mümkün mertebe özetle aktarılmaya çalışılan bir biyografi incelemesi yapılmıştı. Rahmetli İmam’ın hayatını bir kitaba sığdırmak ve asırlar sonra islam tarihinde yeni bir çağ başlatarak hak aşıklarının ümitlerini tecelli yağmurunun bereketiyle sulayıp yeşerten o büyük insanın bereketler […]

  • İmam Humeyni'nin (r.a) Hayatı
Rate this post
about this book
  • overview

    Önsöz: Elinizdeki eserde; rahmetli İmam Humeyni'nin -ks- doğuşundan dâr-ı bekâ'ya göçüşüne kadar yaşadığı önemli olaylardan bir derleme yapılmış ve mümkün mertebe özetle aktarılmaya çalışılan bir biyografi incelemesi yapılmıştı. Rahmetli İmam'ın hayatını bir kitaba sığdırmak ve asırlar sonra islam tarihinde yeni bir çağ başlatarak hak aşıklarının ümitlerini tecelli yağmurunun bereketiyle sulayıp yeşerten o büyük insanın bereketler dolu ömrünü birkaç sayfayla dile getirebilmek her ne kadar mümkün değilse de, deryadan testi misali, elden geldiğince onu anlatmaya ve bilhassa onun İran dışındaki aşıklarının niceden beridir isteyip durdukları bir biyografik eseri hülasa da olsa, hazırlamaya çalıştık. Bu nedenle, elden geldiğince hülasa edilen bu eserde olayların teferruatı ve kavillerle nakillerin belgelerine -çok zaruri bazı konular dışında- girmekten kaçınılmış; ama İmam'ın -ks- kendisi veya başlattığı hareketle olaylara şu veya bu şekilde damgasını vurmuş olan önemli olay ve vak'aların tamamına değinilmeye özen gösterilmiştir. Bu özlü eserde İmam'ın -ks- yaşadığı önemli olaylar anlatılırken onun yaşamında inancın önceliğine, fikir ve düşüncenin asaletine; eğitim, terbiye ve ahlâkî yetişme ve olgunluğun vazgeçilmezliğine bilhassa önem verilmiş ve o büyük mücahidin hayatında manevî ve ilmi boyutun bıraktığı derin iz ve tartışılmaz etkiler vurgulanmaya çalışılmıştır. Onun muazzam kıyamı ve gerçekleştirdiği islam inkılabını belli bir ülke ve belli bir toplumun mahdut sınırlarından çok ötelere taşıyan gerçek, hiç şüphesiz yine onun tutarlı ve tek kişilikli bir karakter taşıması, inanç, düşünce ve davasında kaypaklık ve tavize asla yer vermemesidir. Bu nedenledir ki hayatının belli bir kesitini incelemek veya kişiliğinin sadece bir boyutunu büyüteç altına almak, onun fikir, yöntem ve davasını tanımak için yeterli olmayacaktır. O büyük insanı tanımanın tek yolu akide, iman ve amellerini bir bütün olarak ele almak ve hayatının bütün kesitlerini kapsayan bir mütalaa yoluna gitmektir. Elinizdeki eser bu derya insanın şaşırtıcı hayat sürecine özlü ve geçici bir bakıştır sadece. Bu eseri hazırlarken olayları, olaylardaki kişi ve şahısların çizgi ve tavırlarını, siyasi ve fikri akımların gerçek mahiyet ve özelliklerini aktarmada rahmetli İmam'ın -ks- bakış açısı ve değerlendirmelerinden faydalanmaya ve mümkün mertebe herşeye onun ölçek ve penceresinden yaklaşmaya çalıştık. Yine de bu eserin yanlış ve eksiklikten kesinlikle arınmış olduğunu iddia etmiyor ve o büyük insanın kendisine, davasına ve fikirlerine yakından âşina olan dindar araştırmacı ve tarihçilerin herhangi bir kusur ve hatayı müşahede halinde gerekli uyarıda bulunarak yardımlarını esirgemeyeceklerini umuyoruz. Çaba bizden, tevfik Allah'tandır. Hamid Ensâri Hş. 1373- Âzer

  • details
    • İmam Humeyni'nin (r.a) Hayatı
  • reviews