İmamlar ve Önemli Meseleler

İmamlar ve Önemli Meseleler

imam hüseyin’le (a.s) diğer ehlibeyt imamlarının metodunun mukayesesi Takiyye Üzerinde durulup incelenmesi gereken konulardan biri de şehitler efendisi İmam Hüseyin’le (a.s) diğer Ehlibeyt İmamlarının metotlarının mukayesesidir. Bir çoklarına göre İmam Hüseyin’in (a.s) metoduyla İmam Hasan (a.s), İmam Seccad (a.s), İmam Bâkır (a.s), İmam Sadık (a.s) gibi diğer Ehlibeyt İmamlarının (a.s) ve hatta Emirulmümi-nin Ali’nin (a.s) […]

  • ŞEHİD MURTTAZA MUTAHHARİ
Rate this post
about this book
  • overview

    imam hüseyin’le (a.s) diğer ehlibeyt imamlarının metodunun mukayesesi Takiyye Üzerinde durulup incelenmesi gereken konulardan biri de şehitler efendisi İmam Hüseyin’le (a.s) diğer Ehlibeyt İmamlarının metotlarının mukayesesidir. Bir çoklarına göre İmam Hüseyin’in (a.s) metoduyla İmam Hasan (a.s), İmam Seccad (a.s), İmam Bâkır (a.s), İmam Sadık (a.s) gibi diğer Ehlibeyt İmamlarının (a.s) ve hatta Emirulmümi-nin Ali’nin (a.s) metoduyla farklıdır. Sanki İmam Hüseyin’in (a.s) mektebi kendine has bir mekteptir ve diğer Ehlibeyt İmamlarının hiç biri bu mektep ve bu metoda tabi değil, bambaşka bir mektep ve metodu izlemişlerdir; işte bu sanı kendi başına yanlış bir inanca neden olmakta ve kalplerde şüphe uyandırmaktadır; ayrıca buna karşı nasıl davranmamız, o mektebe mi, yoksa buna mı uymamız gerektiğini de bilmeliyiz.  Mevzunun daha iyi anlaşılması için şunu söylemek gerekir ki Şia’nın tanındığı, din önderlerinin belirttiği, ve Şia’nın nişanelerinden bilinen bir metot “takiyye”dir. “Şia”yla “takiyye”nin ilişkisi “Hatem” ve “cömertlik” gibi birbirinden ayrılmaz iki şey olarak tanınmıştır. Bütün din önderleri takiyye yapmaktaydılar. O halde onlardan biri olan İmam Hüseyin (a.s) neden takiyye yapmayıp kıyam etti. Eğer gerçekten takiyye yapmak caizse İmam Hüseyin (a.s) takiyye yapması için gerekli tüm şartlar olmasına rağmen neden takiyye yapmadı. Yok, eğer takiyye caiz değilse, o halde neden diğer Ehlibeyt İmamları takiyye yapıyor ve takiyye yapmayı emrediyorlardı?

  • details
    • ŞEHİD MURTTAZA MUTAHHARİ
  • reviews