İmamların (as) Tıbbı

İmamların (as) Tıbbı

GİRİŞ 21 . İMAMLARIN TIBBI ehl-i Beyt imamları -Allah’ın selamı üzerlerine olsun- ruhun tedavisi ile olduğu kadar bedenin tedavisi ile de ilgili idiler. Onların bedeni sağlığa olan bakışları, ruh sağlığına olan bakışları gibiydi. Onlar bedenin ve ruhun hekimi idiler ve inananlar ruhsal hastalıklarında olduğu gibi fiziksel hastalıklarında da onlara danışırlardı. İmamlar (as) sadece dini kural […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    GİRİŞ 21 . İMAMLARIN TIBBI ehl-i Beyt imamları -Allah'ın selamı üzerlerine olsun- ruhun tedavisi ile olduğu kadar bedenin tedavisi ile de ilgili idiler. Onların bedeni sağlığa olan bakışları, ruh sağlığına olan bakışları gibiydi. Onlar bedenin ve ruhun hekimi idiler ve inananlar ruhsal hastalıklarında olduğu gibi fiziksel hastalıklarında da onlara danışırlardı. İmamlar (as) sadece dini kural ve kaidelerin nakledicileri değil fakat aynı zamanda tıp eğitimi ile de ilgili olarak, inananların bedeni ve ruhi sağlıkları konusunda da koruyuculuğu görevinde idiler. Bilginin bölümleri ile ilgili olarak Emirü'l-Müminin Hz. Ali [v. 40/661] (as) tıbbi ve dini bilgileri bir arada zikrettiği vecizesinde şöyle buyurur: "Dört çeşit bilgi vardır: Din için fıkıh; beden için tıp, dil için gramer ve mevsimleri ayırdetrnek için yıldızlar [-ın tetkiki]." Tıp ve sağlığın korunmasına ilişkin olarak İmamlardan (as) gelen pekçok hadis olduğu gibi, bunlarla ilgili çeşitli ilaçların tanımları da mevcuttur. Aşağıda onlara ait olan sağlığın ve fiziki bakımdan iyi olma halinin korunmasına ilişkin genel kuralları içeren sözlerinden bazılarını veriyorum: Emirü'l-müminin (as), oğlu Hz. Hasan (as) [ö. 49/699]'a şöyle buyurdu:

  • details
    • ŞİA
  • reviews