İMAMLARIN TIBBI

İMAMLARIN TIBBI

Onlar bedenin ve ruhun hekimi idiler ve inananlar ruhsal hastalıklarında olduğu gibi fiziksel hastalıklarında da onlara danışırlardı. İmamlar (as) sadece dini kural ve kaidelerin nakledicileri değil fakat aynı zamanda tıp eğitimi ile de ilgili olarak, inananların bedeni ve ruhi sağlıkları konusunda da koruyuculuğu görevinde idiler. Bilginin bölümleri ile ilgili olarak Emirü’l-Müminin Hz. Ali [v. 40/661] […]

Rate this post
about this book
  • overview

    Onlar bedenin ve ruhun hekimi idiler ve inananlar ruhsal hastalıklarında olduğu gibi fiziksel hastalıklarında da onlara danışırlardı. İmamlar (as) sadece dini kural ve kaidelerin nakledicileri değil fakat aynı zamanda tıp eğitimi ile de ilgili olarak, inananların bedeni ve ruhi sağlıkları konusunda da koruyuculuğu görevinde idiler. Bilginin bölümleri ile ilgili olarak Emirü'l-Müminin Hz. Ali [v. 40/661] (as) tıbbi ve dini bilgileri bir arada zikrettiği vecizesinde şöyle buyurur: "Dört çeşit bilgi vardır: Din için fıkıh; beden için tıp, dil için gramer ve mevsimleri ayırdetrnek için yıldızlar [-ın tetkiki]." Tıp ve sağlığın korunmasına ilişkin olarak İmamlardan (as) gelen pekçok hadis olduğu gibi, bunlarla ilgili çeşitli ilaçların tanımları da mevcuttur. Aşağıda onlara ait olan sağlığın ve fiziki bakımdan iyi olma halinin korunmasına ilişkin genel kuralları içeren sözlerinden bazılarını veriyorum: Emirü'l-müminin (as), oğlu Hz. Hasan (as) [ö. 49/699]'a şöyle buyurdu: 22 . İMAMLARIN TIBBI "Sana öyle dört şey söyleyeyim ki, ilaca ihtiyacın kalmasın: Acıkmadıkça yeme, doymadan yemeği kes, lokmanı iyi çiğne, uykudan uyandığında dışarı çık [tuvalete git]. Şayet bunları yaparsan, ilaca ihtiyacın kalmaz." Hz. Ali (as) buyuruyor: "Kur'an tüm tıbbı özetleyen bir ayet içerir: Yiyiniz. İçiniz. İsraf etmeyiniz" (7:31) Zerr b. Hubeyş diyor ki; "Emirü'l-müminin, Galen ve Hipokrat tarafından da kullanılan ve kendileriyle ilgili yüzlerce sayfa kaleme alınan tıpla ilgili dört cümle söyledi ki, bunlar şunlardır: 'Başladığında soğuktan (el-berd) korunun ve bitmesine yakın soğuğa çıkın. Zira soğuğun beden üzerine olan etkisi, ağaçlara olan etkisi gibidir. Başlangıcı yaprakları soldurur ve sonu yapraklarını döker.'" Hz. Ali (as) "Oburlukla sıhhat birarada olmaz" buyurmuştur. Beşinci İmam Ebu Cafer Muhammed b. Ali -as- (ö. 117-735) buyuruyor: "Arapların tıbbı yedi kısımdır: Vantuzlama (hacamat), lavman (hukne), buhar banyosu, burundan ilaç inhalasyonu, kusma, bal yeme ve nihayet koterizasyon. Bazen bunlara kireç uygulaması da ilave edilir." "

  • details
  • reviews