İncil

İncil

Pavlus’un Korintlilere birinci mektubu 1. KORİNTLİLERE GİRİŞ Genel bakış: Korint, orta Yunanistan ile Peloponnes yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Peloponnes’in güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint kenti, cinsel ahlaksızlığıyla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en […]

  • Incil
Rate this post
about this book
  • overview

    Pavlus'un Korintlilere birinci mektubu 1. KORİNTLİLERE GİRİŞ Genel bakış: Korint, orta Yunanistan ile Peloponnes yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Peloponnes'in güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint kenti, cinsel ahlaksızlığıyla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanı sıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1 Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yıllarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (1Ko.16:2-7). Bu mektuptan önce Korintlilerle yazışmıştı (1Ko.5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (1Ko.7:1). Pavlus, bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1Ko.1:11; 1Ko.16:17-18). Mektubun içeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1Ko.1:4-7; 1Ko.11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çeki düzen vermesi için yazılmıştır (1Ko.3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (1Ko.4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1Ko.1:17-21Ko.1:16). Pavlus ayrıca Korintlileri cinsel ahlaksızlık6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (1Ko.6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (1Ko.11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (1Ko.13). Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara cevap verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (1Ko.7); putlara sunulan kurban etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Kudüs'te bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir. Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (1Ko.15).

  • details
    • Incil
  • reviews