İnkilab

İnkilab

İRAN HALKININ KIYAM NEDENLERİNİN İRDELENMESİ İslam İnkılabının 1979 yılında İran’da zafere ermesi aslında Müslüman İran halkının hürriyet ve bağımsızlık uğruna verdiği bir asırlık mücadele ve çabasının sonucuydu. Son 26 yıl içinde batılı çevreler ve medya kasıtlı olarak veya kendi cehaletlerine dayanarak İslam inkılabının kök ve temellerini görmezlikten gelip Müslüman İran halkının gerçekleştirdiği İslam inkılabı zaferini […]

Rate this post
about this book
  • overview

    İRAN HALKININ KIYAM NEDENLERİNİN İRDELENMESİ

    İslam İnkılabının 1979 yılında İran’da zafere ermesi aslında Müslüman İran halkının hürriyet ve bağımsızlık uğruna verdiği bir asırlık mücadele ve çabasının sonucuydu. Son 26 yıl içinde batılı çevreler ve medya kasıtlı olarak veya kendi cehaletlerine dayanarak İslam inkılabının kök ve temellerini görmezlikten gelip Müslüman İran halkının gerçekleştirdiği İslam inkılabı zaferini “79 Çöküşü” gibi tabirlerle zikretmekte olup bununla İslam İnkılabının 1979 daki muhteşem zaferini değerden düşürmek istemekteler. Aslında İslam inkılabının iç diktatörlüğe galebesi ve dışa bağımlı şahlık rejimini devirmesi İslam İnkılabının sonuçlarından sadece biriydi. Dikta şah rejiminin devrilişi aynı zamanda İslam inkılabının dünya çapındaki olaylar üzerindeki geniş yankılanması ve etki uyandırmasının bir başlangıcıydı. Gerçek şudur ki 1980’li yılların başına kadar 20. asır İran halkı açısından hürriyet uğruna verilen mücadele asrıydı. Yaklaşık bir asır önce artık Müslüman İran halkının amansız mücadelesi karşısında direnme takati kalmayan Muzafferettin Şah Gacar meşrutiyet fermanını imzaladı. Fakat bu tarihten üç yıl sonra şah hastalanıp da saltanat tahtını kendi veliahdı Muhammed Ali şah’a devrettiğinde İran halkının meşrutiyet mücadelesinin bir simgesi olarak dönemin milli şura meclisi topa tutuldu ve böylece İran’da hürriyet ve bağımsızlık yanlıları tekrar darmadağın edilerek büyük zulüm ve baskıya tabii tutuldu ve hakları ellerinden alındı.

  • details
  • reviews