İNTİZAR

İNTİZAR

Takdİm Son çeyrek yüzyılda İslam dünyasında en çok saldırıya uğrayan İslamî inançlardan biri Mehdilik inancıdır.   İslamî kaynaklarda yeralan mütevatır hadislerle sabit olup İslam ulemasının ve müslümanların kabul ettiği bir inanç olmasına rağmen bu inancın müslümanlar tarafından yanlış anlaşıldığına ve neticede sahte Mehdilerin ortaya çıktığına bir tepki olarak son asrın münevverleri bu inancı kökten yoketmek […]

  • Ayetullah İbrahim EMİNİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Takdİm

    Son çeyrek yüzyılda İslam dünyasında en çok saldırıya uğrayan İslamî inançlardan biri Mehdilik inancıdır.   İslamî kaynaklarda yeralan mütevatır hadislerle sabit olup İslam ulemasının ve müslümanların kabul ettiği bir inanç olmasına rağmen bu inancın müslümanlar tarafından yanlış anlaşıldığına ve neticede sahte Mehdilerin ortaya çıktığına bir tepki olarak son asrın münevverleri bu inancı kökten yoketmek yolunu seçmişlerdir.Türkiye gibi ülkelerde de son zamanlarda bu görüş aydınlar tarafından özellikle müslüman gençlik arasında yayılmaya çalışılmaktadır.

  • details
    • Ayetullah İbrahim EMİNİ
  • reviews