İran İslam Cumhuriyeti Anayasası

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası

Bismillahirrahmanirrahim “Şüphesiz resullerimizi  apaçık delillerle gönderdik ve onlarla birlikte kitab ve mizan indirdik, insanlar dos¬doğru davransınlar diye.” Giriş İran İslam Cumhuriyeti anayasası, toplumun İslami ilke ve kurallarda temelini bulan kültürel, toplumsal, siyasi ve iktisadi dayanaklarının belirticisi olup İslam ümmetinin içten dileğini yansıtır. İran’ın büyük İslami  inkılabının mahiyeti ve Müs-lüman halkın başlangıçtan zafere kadar halkın tüm […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    Bismillahirrahmanirrahim “Şüphesiz resullerimizi  apaçık delillerle gönderdik ve onlarla birlikte kitab ve mizan indirdik, insanlar dos¬doğru davransınlar diye.” Giriş İran İslam Cumhuriyeti anayasası, toplumun İslami ilke ve kurallarda temelini bulan kültürel, toplumsal, siyasi ve iktisadi dayanaklarının belirticisi olup İslam ümmetinin içten dileğini yansıtır. İran’ın büyük İslami  inkılabının mahiyeti ve Müs-lüman halkın başlangıçtan zafere kadar halkın tüm ta-bakalarına işleyici ve sarsıcı sloganlarda belirginleşen savaşım yöntemi, bu temel dileği somutlaştırmış olup şimdi bu büyük zaferin tan atışında milletimiz olanca varlığı ile ona ulaşmayı is¬temektedir. Son yüzyılda İran’da meydana gelen diğer hareketler karşısında bu inkılabın temel özelliği belirli bir öğretiye (doktrine)bağlı ve islami oluşudur.Müslüman İran mil¬leti istibdada karşı olan meşrutiyet  ile emperyalizme karşı olan petrolün milli-leştirilmesi çabalarından sonra, bu hareketlerin başarı-sızlığının temel ve somut sebebini, savaşımların öğretiye bağlı olmayışının meydana getirdiği gerçeği gibi de¬ğerli bir tecrübeye erişti. Her ne kadar son hareketlerde İslami düşünce çizgisi ve radikal din bilginlerinin önderliği başlıca ve temel katkıyı üstlenmiş idiyse de, bu savaşımların öz İslami konumlardan uzak oluşu dolayısıyla hareketler tez elden duraksamaya sürüklendi. Sonunda milletin uyanık sezgisi yüce taklid makamı Hz. Ayetullahi’l-Uzma İmam Humeyni’nin önderliğinde İslami ve öğretiye bağlı gerçek devrim çizgisini izleme gereğini kavradı ve bu kez halk  hareketlerinin her zaman ön saflarında yer almış olan ülkenin din bilginleri,görev bilincine sahib yazar ve aydınları,onun önderliğinde yeni bir atılım ka¬zandı. İran Milleti’nin son devriminin başlangıcı Hicri- Kameri 1382 olup,Hicri-şemsi 1341(Miladi 1962)tarihine tekabül eder.

  • details
    • ŞİA
  • reviews