Islâm’da Aile Düzeni

Islâm’da Aile Düzeni

Allah’a hamd, efendimiz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve pak, tertemiz ve masum Ehl-i Beyti’ne salât ve selamdan sonra… Şüphesiz aile teşkilinin önemi ve aile ile ilgili ilkeler İslâm dininde ispat edilmeye ihtiyaç duyulmayacak kadar açık ve nettir. Bu önem sebebiyle azameti yüce olan Allah-u Teâlâ Kur’ân’da, masum imamlar sünnette ve takva ve görüş sahibi […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    Allah’a hamd, efendimiz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve pak, tertemiz ve masum Ehl-i Beyti’ne salât ve selamdan sonra… Şüphesiz aile teşkilinin önemi ve aile ile ilgili ilkeler İslâm dininde ispat edilmeye ihtiyaç duyulmayacak kadar açık ve nettir. Bu önem sebebiyle azameti yüce olan Allah-u Teâlâ Kur’ân’da, masum imamlar sünnette ve takva ve görüş sahibi müfessirler, İslâm’da aile sistemi hakkında son sözü söylemişler ve en yapıcı konuları beyan etmişlerdir. Bugün mukaddes aile sisteminde çatlaklar oluştuğu ve aile kurumunun zaruri ilke ve değerlerine itinasızlık gösterildiği için bizzat hayatın temelleri yokluğa sürüklenmiştir. Aile sisteminin bozulması ve ailenin temel ilkelerine itinasızlık çağımızı, tedavisi mümkün olmayan“insanın kendine yabancılaşması” hastalığına sürüklemiş ve onu “insanın insana yabancılaşması” diye adlandırmaya layık kılmıştır. Aile düzeni ıslah edilmeden“makul toplumsal hayat” diye de yorumlanabilecek salih bir toplumun vücuda gelebileceğini düşünmek, tümüyle yersiz ve de gerçeklere aykırı bir beklentidir. İslâm’da aile sistemi hakkında dikkate değer ve faydalı kitaplardan biri de Hacı Şeyh Hüseyin Ensariyan’ın (Allah-u Teâlâ onu teyit etsin) yazmış olduğu bu “İslâm’da Aile Düzeni” kitabıdır. Ben bu kitabın büyük bir bölümünü okudum. Söylemek gerekirse bu kitapta söz konusu edilen araştırmalar ve yapılan düzenlemeler, insanların geneli için faydalı bir eserin önemli şartlarına sahiptir. Örneğin:

  • details
    • ŞİA
  • reviews