İSLÂM’DA EVLİLİK

İSLÂM’DA EVLİLİK

TAKDİM İnsanoğlu, yaratılış gününden itibaren maddî bir değişim ve manevî tekâmül ile iç içedir. İnsan, fiziksel değişimin yanı sıra ruhî tekâmülü de göz ardı edemez. Bu değişimin yasalara göre zaman ve mekânlara göre merhale ve aşamaları olduğu gibi, ruhî açılardan da tekâmülün merhaleleri inkâr edilemez. İnsan, dünyevî tekâmülünün her aşamasında kemale ulaşmanın gereksinimlerini hissedip onları […]

  • Mehdi AKSU
Rate this post
about this book
  • overview

    TAKDİM İnsanoğlu, yaratılış gününden itibaren maddî bir değişim ve manevî tekâmül ile iç içedir. İnsan, fiziksel değişimin yanı sıra ruhî tekâmülü de göz ardı edemez. Bu değişimin yasalara göre zaman ve mekânlara göre merhale ve aşamaları olduğu gibi, ruhî açılardan da tekâmülün merhaleleri inkâr edilemez. İnsan, dünyevî tekâmülünün her aşamasında kemale ulaşmanın gereksinimlerini hissedip onları yerine getirme ihtiyacı duyar. Bu merhale ve aşamaları insan, bazen bilinçli olarak yerine getirmeye azmederken, bazen de fıtrat gereği tabiî olarak yapar. Evlilik, her insanın belli aşamalar katettikten sonra kemale ulaşması yolunda geçmesi gerektiği bir merhaledir. Evlilik, erkek ve kadının birbirlerini tamamladığı bir ameldir. Erkek yalnız başına kemale ulaşmak için tekâmül merhalelerini aşamayacağı gibi, kadın da tek başına erkeksiz , bu tekâmül yolculuğunu kemal ile sonuçlandıramaz. Evlilik, eşlerden her birini, insanî değerleri kazanma ve insan-i kâmil olma yolunda birbirlerini tamamlamada son derece büyük bir role sahiptir.

  • details
    • Mehdi AKSU
  • reviews