İslami Felsefeye Giriş

İslami Felsefeye Giriş

Giriş Alemdeki bütün varlıklar gerçek varlıklardır ve bi-zimle bir etki-tepki ilişkisi içindedir. Ama varlık aleminin gerçekliği hususunda kesin bir inanca sahib olduğumuz halde bazen hata yapmaktayız. Olmayan bir şeyi var sayabiliyor, var olan bir şeyi de inkar edebiliyoruz. Bazen belli bir zaman sonra hatamızı anlayıp döndüğümüz vaki olduğu gibi, bazen ömrü boyunca bu hatasını anlayıp […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    Giriş Alemdeki bütün varlıklar gerçek varlıklardır ve bi-zimle bir etki-tepki ilişkisi içindedir. Ama varlık aleminin gerçekliği hususunda kesin bir inanca sahib olduğumuz halde bazen hata yapmaktayız. Olmayan bir şeyi var sayabiliyor, var olan bir şeyi de inkar edebiliyoruz. Bazen belli bir zaman sonra hatamızı anlayıp döndüğümüz vaki olduğu gibi, bazen ömrü boyunca bu hatasını anlayıp dönme imkanını elde edemeyenlerimiz de olabiliyor. O halde neyin gerçek olduğunu ve neyin gerçek ol-madığını bilmek zorundayız. Elbette bu sahada da sadece burhan kullanılmalıdır. Zira kıyas çeşitleri arasında sadece burhani kıyas yaki-ni/kesin sonuçlar verir. Ayrıca biz bu ilim sayesinde neyin var olduğunu ve neyin yok olduğunu kolayca anlayabiliriz. Yoksa ti-kel/cüz'’ konulara girmek felsefenin işi değildir. Zira felsefi konuların temeli olan burhan tikel, değişken ve sebatsız işlerde geçerli değildir. Felsefede mutlak varlık, tümel olduğu hasebiyle ko-nu vaki olmaktadır. Mümkün olmayan hususlarda ise mevcud/varlık bir takım mevcut olmayan sıfat ve haller ile nitelendirilir. Elbette burhani bahislerde mutlak varlık için ispat ettiğimiz halet ve sıfatlar ya hükmü mutlak varlık ile aynı olan halet ve sıfatlardır; ya da mutlak varlıktan daha dar/özel bir sıfat ve hal olsa da mukabilindeki hal ve sıfatla bir düşünüldüğünde mutlak varlık ile eşleş-miş/aynileşmiş olur. Örneğin mutlak hariciyet, vahdet-i amm(genel birlik)ve fi’liyet-i külli(tümel kılgısal-lık)bizzat mevcut sıfat ve haletler olmasa da hükümde mutlak varlık ile eş ve aynilik içindedir.

  • details
    • ŞİA
  • reviews