Kafi 2-İlmin Fazileti

Kafi 2-İlmin Fazileti

1) İLMİN FARZ, İLİM ÖĞRENMENİN VE İLMİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETMENİN ZORUNLULUĞU BABI l-(35) …Abdurrahman b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöy¬le dediğini rivayet etmiş: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: «İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Haberiniz olsun ki, Allah, ilim öğren¬cilerini sever.» 2-(36) …İsa b. Abdullah el-Amerî Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle […]

  • Sigatu'l-İslâm Ebu Cafer Muhammed b. Yakub b. İshak el Kuleynî (öl. h. 329)
Rate this post
about this book
  • overview

    1) İLMİN FARZ, İLİM ÖĞRENMENİN VE İLMİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETMENİN ZORUNLULUĞU BABI l-(35) ...Abdurrahman b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöy¬le dediğini rivayet etmiş: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: «İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Haberiniz olsun ki, Allah, ilim öğren¬cilerini sever.» 2-(36) ...İsa b. Abdullah el-Amerî Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: «İlim öğrenmek farzdır.» 3-(37) ...Yunus b. Abdurrahman, ashabının bazısından rivayet eder ki: Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'a soruldu: "İhtiyaç duyulan bir şeyle ilgili soru sor¬maktan vazgeçilebilir mi?" Buyurdu ki: «Hayır...» 4-(38) ...Ebu İshak es-Sebiî, kendisine anlatan birinden şöyle rivayet eder: Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Ey insanlar! Biliniz ki, dinin kemâle ermesi, olgunlaşması ilim öğrenmek ve ilmin gereğince hareket etmekle mümkündür. Haberiniz olsun! İlim öğrenmek, sizin için mal kazanmaktan daha gereklidir. Mal, Allah tarafından aranızda paylaştırılmış ve garanti altına alınmıştır. Malı, adalet sahibi Rabbiniz, aranızda bölüştürmüş ve ve¬receğini garanti etmiştir. Payınızı eksiksiz olarak size verecektir. İlim ise âlimlerin yanında saklıdır. Onu ehlinden edinmeniz emredildi. O halde ilmi, ehlinden öğrenin.» 5-(39) ... Ebu Abdullah, ashabımızdan birinden merfu olarak Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: «İlim öğrenmek farz¬dır.» Bir diğer hadiste Ebu Abdullah şöyle der: «Resûlullah buyurdu ki: «İlim öğren¬mek her Müslüman’a farzdır. Haberiniz olsun! Allah, ilim öğrencilerini sever.»

  • details
    • Sigatu'l-İslâm Ebu Cafer Muhammed b. Yakub b. İshak el Kuleynî (öl. h. 329)
  • reviews