Kaza ve  Kader

Kaza ve Kader

Bismillahirrahmanirrahim İmam Sadık (a.s): “Ne cebir -zorlama- ne tam serbesti; ikisinin ortası bir hal sözkonusudur.” Kâfı, c.l, s.160 Allah’ın Kitabı ve Resul’ünün -sav-Sünneti Etrafinda Hep Birlikte Elele Hamd Allah’a mahsustur. Allah’in salat ve selami Muhammed’e ve onun pâk soyuna ve Allah’in selami, onun sahabe-sinin müminlerine olsun. Biz müslümanlar, anlaşamadığımız konularda birbirimize düşerken bunu firsat bilen […]

  • Allame Askeri
Rate this post
about this book
  • overview

    Bismillahirrahmanirrahim İmam Sadık (a.s): "Ne cebir -zorlama- ne tam serbesti; ikisinin ortası bir hal sözkonusudur." Kâfı, c.l, s.160 Allah'ın Kitabı ve Resul'ünün -sav-Sünneti Etrafinda Hep Birlikte Elele Hamd Allah'a mahsustur. Allah'in salat ve selami Muhammed'e ve onun pâk soyuna ve Allah'in selami, onun sahabe-sinin müminlerine olsun. Biz müslümanlar, anlaşamadığımız konularda birbirimize düşerken bunu firsat bilen düşman, tefrika ve aynliklan körükleyerek birlik ve beraberliğimizi bozdu. Derken, islam beldesini savun- 7 madık ve düşmana yenik düştük. Oysa ki miinezzeh Allah Tealâ şöyle buyur-maktadır: "Allah'a ve Resulii'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider; sabredin, şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir" (Enfal/46) Binaenaleyh vakit geç olmadan, ara-mızdaki anlaşmazlık ve meseleleri Allah'ın kitabı ve Resulü'nün -sav- sünnetine müracaatla ıslah edip bu ikisi etrafında var gücümüzle kenetlenmemizin zamanı gel-mi ştir artık. Rabbimizin de buyurduğu üzere: "... Bir konuda anlaşmazlığa düşer-seniz aranızda Allah ve Resulü'nü hakem edinin..." (Nisa/59) Elinizdeki eserde, müslümanlar arasındaki bu anlaşmazlıkları ciddiyet ve samimiyetle ele alıp Allah ve Resulii'ne

  • details
    • Allame Askeri
  • reviews