Kumeyl Duasının Şerhi

Kumeyl Duasının Şerhi

İçindekiler Duaya Bir Bakış    31 Kur’ân’da Dua    31 Rivayetlerde Dua    35 Toplu Halde Dua Etmenin Önemi    37 Allah’tan Ümidi Kesmek Kafirlerin Sıfatıdır    39 Duanın Şartları    41 Cuma Gecesi    42 Kumeyl B. Ziyad-i Nehaî    44 Kumeyl Duası    46 Bismillah’ın İncelikler ve İşaretlerinin Panoraması    53 Dünyanın En Değerli Misafiri İnsan    75 İnsanın Meydana Geliş Merhaleleri    75 Birinci […]

  • Üstat Hüseyin ENSARİYAN
Rate this post
about this book
  • overview

    İçindekiler Duaya Bir Bakış    31 Kur’ân’da Dua    31 Rivayetlerde Dua    35 Toplu Halde Dua Etmenin Önemi    37 Allah’tan Ümidi Kesmek Kafirlerin Sıfatıdır    39 Duanın Şartları    41 Cuma Gecesi    42 Kumeyl B. Ziyad-i Nehaî    44 Kumeyl Duası    46 Bismillah’ın İncelikler ve İşaretlerinin Panoraması    53 Dünyanın En Değerli Misafiri İnsan    75 İnsanın Meydana Geliş Merhaleleri    75 Birinci Merhale: Toprak    76 İkinci Merhale: Su    76 Üçüncü Merhale: Alak    77 Dördüncü Merhale: Değersiz Sudan Yaratma    78 Beşinci Merhale: Emşac (Zigot)    79 Altıncı Merhale: Cenin’in Şekillenmesi    80 Yedinci Merhale: Cenin’in Üç Perde İle Örtünmesi    81 Sekizinci Merhale: Ruh’un Üflenmesi    83 Dokuzuncu Merhale: Doğum    83 Hak Teala’nın Geniş Rahmetinin İlginç Bir Cilvesi    84 Solunum Sistemi    87 Deri    88 Bedenin Savunma Sistemi    89 Bitkiler ve Şaşırtıcı Faydaları    91 Haşerelerin (Böceklerin) ve Hayvanların Yaşam ve Varlık Alemindeki Rolleri    95 Eşsiz “Hidayet” Nimeti    98 Allah’ın Rahmeti    100 Rahmet Kapısının Rivayetleri    102 Rahmet Destanları    104 İsa ve Günahkar    105 Müminin Irzı ve Haysiyeti Kanı Gibidir    160 Bağiy (Taşkınlık)    165 İnsanların Hakkına Tecavüz Etmek    166 Allah’ın Kullarını Alaya Almak    167 Ahdi Bozmak    168 Açıkça Günah İşlemek    170 İmanlı Bir Kadının Şiddetli Hayâsı ve Korkusu    171 Çok Yalan Söylemek    173 Allah’ın Hükümlerinin Aksine Hüküm Vermek    179 Zekat Vermekten Sakınmak    179 Ölçü ve Tartıyı Eksik Tutmak    181 Nimetlerin Değişmesine Neden Olan Günahlar    183 İnsanlara Zulmetmek    183 Hayrı Adet Etme Alışkanlığını Kaybetmek    183 İyilikten Sakınmak    184 Nimete Karşı Nankörlükte Bulunmak    185 Şükrü Terketmek    185 Duanın Müstecap Olmasının Engelleri    187 Kötü Niyet    187 Çirkin Gizli İş    188 Su-i Zanda Bulunmak    189 Kin    191 Kendini Beğenmişlik    192 Riya    194 Kibir    195 Aldanmak    197 Cimrilik    200 Hırs    203 Tamah    204 Haset    205 Allah’ın Düşmanlarını Sevmek    206 Dini Kardeşlerine Karşı İki Yüzlülük İçinde Olmak    208 Duanın İcabet Edileceğine İnanmamak    209 Namazları Ertelemek    209 İyilik ve Sadakayı Terk Etmek    211 Sadaka Hususunda İlginç Bir Hikaye    211 Küfür ve Pis Laflar Etmek    213 Belaların İnmesine Neden Olan Günahlar    215 Bağrı Yanık Hüzünlü Kimsenin Feryadına…    215 Mazlum Kimselere Yardım Etme    216 İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma…    218 Hicran Harabesi    223 Vuslat Ülkesi    224 Zikir    226 Zikrin Anlamı    226 Batıni ve Kalbi Anma ve Teveccüh    226 Kur’ân Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt (a.s)    232 Şefaatin Anlamı    239 Şefaatçilerin Şefaat Şartı    240 Dünya ve Ahirette Şefaatçiler    240 İmanın Şefaati    241 Salih Amelin Şefaati    241 Tövbenin Şefaati    241 Kur’ân’ın Şefaati    242 Allah’a Yakınlık Makamına Erişmek    245 Allah’a Yakın Kimselerin Kerametleri    249 1- Hacı Seyyid Ali Kazi’nin Bir Kerameti    249 2- Gönül Sahibinden Başka Bir Hikaye    250 3- Mirza Tahir Tenkaboni’den Bir Hikaye    251 4- Cabir-i Cu’fi’den İki Keramet    252 Şükür Makamı    253 Şükreden Bir İnsandan İlginç Bir Hikaye    255 Zikir Makamı    257 Hak Teala’dan Dört Şey İstemek    260 İdare Etmek ve Yumuşak Huyluluk    261 2- Rahmet ve Merhamet    266 3- Rızk Hakkında Kanaat ve Hoşnutluk İçinde Olmak    269 4- Bütün Haletlerde Mütevazı Olmak    278 Kur’ân ve Tevazu    279 Rivayetlerde Tevazu    280 Allah Resulü’nün (s.a.a) Tevazusu    282 Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in Tevazusu    282 Süleyman’ın Tevazusu    283 Gerçek Malik Allah’tır    286 Hak Teala’nın Kulun Amelleri Karşısındaki…    294 Cennet    298 Allah’ın Rahmeti    300 Allah’ın Affı    302 Günahı Bağışlayan    311 Çirkinlikleri Örten    313 Kötülükleri İyiliklere Çeviren    315 Cennetin Pahası    320 Hamd ve Tesbih    324 İnsanın Kendine Zulmetmesi    327 Cehalet ve Bilgisizlik Sebebiyle Günah Hakkında    330 Günahları İkrar Etmek    331 Günahkar Gencin İkrar ve İtirafı    333 Tövbe Eden Günahkarın Akıbeti    335 Belanın Anlamı    341 1- Günah ve masiyet    341 Çok Önemli Bir Soru ve Cevap    341 Veysel Karani ile Bir Konuşma    342 2- Yakınlık Makamından Uzaklaşmak    343 3- Cehalet ve Bilgisizlik    345 Kötü Halli Olmak    346 Amel Hususunda Kusur Etmek    347 Zincirler ve Bukağılar    349 Uzun Arzular    351 İlginç Bir Hikaye    356 Nefsin Sıfatları    367 Nefsin İslahı Hakkında Müminlerin Emiri…    370 İhmalkarlığın İzahı    372 Dua Yolunun Kapanış Sebebi    374 Günahları Örtmek    376 Başkalarının Ayıplarını Örtmek Hususunda Bir Hikaye    377 Tefrit ve Kusur    381 Cehalet    382 Şehvet    382 Talihsiz Şehzade    384 Gaflet    387 Günahkar Kimse ve Allah’ın Bağışı    390 Abdullah Mübarek’in Kölesi    391 Anne ve Çocuğun Macerası    399 Çare Olan Bakış    401 Hatam-i Esemm’in İlginç Hikayesi    403 Görevler ve Vazifeler    411 Allah’ın İnsan Üzerindeki Hüccetleri    415 Aşıkane Raz-u Niyaz ve Münacatta Bulunmak    419 Yusuf ve Züleyha    420 Yunus’un Kavmi    421 Gerçek Sevgili Hak Teala’nın Huzuru    424 Harun’un Ölümünün İlginç Hikayesi    427 İnce Bir Muhasebe    428 Tevhit    430 Rububiyyet Cilvesi    438 Musa ve Karun    443 Anne ve İsyankar Genç    444 Tuz Hakkı    446 Misafir’in Ev Sahibi Üzerindeki Hakkı    446 Kapsamlı İbadet    448 Allah Hakkında Hüsn-ü Zanda Bulunmak    451 Dünya ve Ahiret Belası    454 Berzah ve Kıyamet Alemindeki Azaplar    456 Dosta Şikayette Bulunmak    462 Yalvarıp Yakarmak    465 Dostların Ayrılığı    468 Yücelik Sahibi Kimselerin Makamına Tamahlanmak    470 Allah’ın Bağış ve Affına Ümitli Olmak    471 Harun ve Behlül    474 Selman ve Korkan Genç    477 Azap Ayetini İşitince Bayılan Kadının Hikayesi    478 Güzel bir Vasiyet    480 Hak Teala’nın Rahmet, Lütuf ve Yüceliği    481 Süleyman ve Köylü Kimse    482 Çok Önemli Bir Hadis    483 İmam Sadık (a.s) ve Dehşete Kapılmış Kervan    484 Allah’ın Veli Kullarının Lütuf ve Kerameti    486 İmam Rıza’dan (a.s) İlginç Bir Mektup    487 Merhamet Kucağı    488 Günah Karşısında İbrahim’in Takatsizliği    490 İlginç Bir Hakikat    491 Allah’ın Davud Zamanındaki Bir Gence Lütuf ve     491 Esirin Özgür Bırakılmasına Sebep Olan Beş Haslet    493 Tevhid Ehli Olan Köle    493 Yusuf’un Günahsız Olduğuna Tanıklık Edenin Akıbeti    494 Kiram’el-Katibin ve Bedenin Organları    498 İsm-i A’zam    501 Kabul Olan Ameller    504 Güçlü Olmayı Dilemek    509 İlahi Özel Nimetlerin Veriliş Şartları    510 Muaşeret ve Muaşeret Edilecek Kimse    511 Haram Lokma    512 Ahlaki Rezaletler    512 Oburluk    513 Çok Uyumak    514 Hakka İbadet    515 Halka Hizmet Etmek    517 Nizam’ul Mülk ve Takvalı Şahıs    523 Ahmed Hozreveyh ve Hırsız    524 Dil    526 Kötü Kadının Bağışlanması    529 Duanın İcabet Garantisi    530 Zorluğa Duçar Olan Üç Kişinin Duası    532 Adı Sanı Olmayan Siyah Bir Kölenin Duası    534 İmam Seccad’ın (a.s) Kölesinin Duası    535 İmam Hüseyin’in (a.s) Duası    537 Bir Mahkumun Gece Yarısı Duası    538 Rahmet Yağmuru    541 Kerem Ümidiyle    542 Melekuti Hakikatler ve Arşi İncelikler    544

  • details
    • Üstat Hüseyin ENSARİYAN
  • reviews