MEALİMU’L-MEDRESETEYN

MEALİMU’L-MEDRESETEYN

ÖNSÖZ BEŞ İSLAMİ KAVRAM 1. Kur’an-ı Kerim 2. Sünnet 3. Bid’at 4. Fıkıh 5. İçtihat 1-KUR’AN Kur’an; Allah-u Teala’nın Hatemu’l – Enbiya Hz. Muhammed’e (s.a.a) tedricen nazil buyurduğu kelamıdır ve Arap dilinde var olan şiir ve nesrin tam karşısında yer almaktadır. Dolayısıyla, Arap edebiyatında yazı konuşması Kur’an, şiir ve nesir diye üçe ayrılmaktadır.[1] Araplar bir […]

 • ALLAME SEYYİD MUTRAZA ASKERÎ
Rate this post
about this book
 • overview

  ÖNSÖZ
  BEŞ İSLAMİ KAVRAM
  1. Kur'an-ı Kerim 2. Sünnet 3. Bid'at 4. Fıkıh 5. İçtihat
  1-KUR'AN
  Kur'an; Allah-u Teala'nın Hatemu'l - Enbiya Hz. Muhammed'e (s.a.a) tedricen nazil buyurduğu kelamıdır ve Arap dilinde var olan şiir ve nesrin tam karşısında yer almaktadır. Dolayısıyla, Arap edebiyatında yazı konuşması Kur'an, şiir ve nesir diye üçe ayrılmaktadır.[1] Araplar bir şairin divanına "şiir" dedikleri gibi, kasideye, beyte ve hatta tek mısraya da "şiir" demekte; aynı şekilde tüm Kur'an'a da, Kur'an denildiği gibi, bir sureye, bir ayete ve hatta bir ayetin bir bölümüne bile "Kur'an" demektedir. [2] Örneğin, Bakara Suresinin "Ve rızıklandırdığımız şeylerden…" ayetine Kur'an denmektedir. O halde "Kur'an" kelimesi İslamî bir kavram olup şerî bir terimdir. Çünkü bütün bu kullanımların kaynağı ve temeli Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hadis-i şerifleridir. Kur'an'ın Diğer İsimleri

 • details
  • ALLAME SEYYİD MUTRAZA ASKERÎ
 • reviews