Mini Kur’an

Mini Kur’an

Açıklamalar: [0] Takiyye: Kişinin inancını tehlike ve korku gibi nedenlerden dolayı gizlemesidir. [1]Tevessül konusu da şefaat konusu gibidir; maddi veya manevî bir sorunu olanlar, Allah’ın izniyle bu sorunlarının hallini  Allah Teâla’dan istemeleri için Allah’ın velilerine müracaat ederler. Keza, tevessül, Evliyaullah’a ibadete de dönüşmemelidir; aksi takdirde bu da kesinlikle “küfür” ve “şirk” olacaktır. Zira onlar Allah […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    Açıklamalar: [0] Takiyye: Kişinin inancını tehlike ve korku gibi nedenlerden dolayı gizlemesidir. [1]Tevessül konusu da şefaat konusu gibidir; maddi veya manevî bir sorunu olanlar, Allah'ın izniyle bu sorunlarının hallini  Allah Teâla'dan istemeleri için Allah'ın velilerine müracaat ederler. Keza, tevessül, Evliyaullah'a ibadete de dönüşmemelidir; aksi takdirde bu da kesinlikle "küfür" ve "şirk" olacaktır. Zira onlar Allah Teâla'nın izni ve gücü olmaksızın herhangi bir zarar veya yarara malik değildirler: "De ki: Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiçbir şeye) malik değilim.."A'raf /188 [Inaçlarımız, Nasır Mekarim Şirazi] [2]“Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse, de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, biz bizzat gelelim, siz de gelin. Ondan sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah’ın laneti yalan söyleyenlerin üstüne olsun.” (Al-i İmran/61) Bütün İslam mezhepleri (hatta Hariciler dahi) Peygamber’in Necran Hristiyanları ile mübahale etmeye giderken kadınlardan Hz. Fatıma (a.s), evlatlarından Hasan ve Hüseyin (a.s), kendi nifislerinden ise değerli kardeşi ve O’na karşı Harun’un Musa’ya karşı olan nisbetini taşıyan Hz. Ali (a.s) dışında hiç kimseyi götürmediği hususunda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla da bu ayet-i şerifede kastedilenler ve de mübahele etmeye Peygamber ile gidenler sadece bu beş kişi idi. Bu ise hiç bir İslami fırkanın ve islam tarihinden azıcık haberdar olan bir kimsenin şüphe veya inkar edemeyeceği zaruri meselelerden sayılmaktadır[1]

  • details
    • ŞİA
  • reviews