Mizan-ul Hikmet-13

Mizan-ul Hikmet-13

3815. Bölüm Muhammed (s.a.a) Al-lah’ın elçisidir. Kur’an: “Muhammed Allah’ın elçi-sidir.” “And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, iman edenlere şef-katli ve merhametli bir elçi gelmiştir.” “De ki: “Ben de ancak si-zin gibi bir insanım; ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Rabbi-ne kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    3815. Bölüm Muhammed (s.a.a) Al-lah’ın elçisidir. Kur’an: “Muhammed Allah’ın elçi-sidir.” “And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, iman edenlere şef-katli ve merhametli bir elçi gelmiştir.” “De ki: “Ben de ancak si-zin gibi bir insanım; ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Rabbi-ne kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç kimseyi ortak koşmasın.” “Biz seni şâhid, müjdeci, uyarıcı; Allah’ın izniyle O’na çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir.” 19739.    Huzeyfe şöyle diyor: “Me-dine sokaklarından birinde Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle dediğini işittim: “Ben Muhammed ve Ahmetim. Ben Haşir, Mukaffi (son) ve rahmet Peygamberi-yim.” 19740.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im, ben küfrün kendisi vasıtasıyla ortadan kalk-tığı Mahiyim (mahveden). Ben insanların ardından haşr olup toplandığı Haşir’im ve ben Akib’im -ve Akib- kendisinden sonra bir Peygamberin olmadığı kimse anlamındadır.” 19741.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Ben insanların Adem’e en çok benzeyeniyim. İbrahim yaratılış ve ahlak açısın-dan insanlardan bana en çok benzeyeni idi. Allah Arş’ının üzerinden bana on isim verdi, sıfatlarımı beyan etti ve kavmine gönderilen her Peygamberin diliyle benim gelişimi müjdeledi. Adımı Tevrat’ta yazdı, beni ta-nıttı. İsmimi Tevrat ve İncil’e tabi olanların arasında yaydı. Kitabını bana öğretti. Göklerde makamımı yükseltti. Kendi isim-lerinden benim için bir isim tü-retti. Beni Muhammed olarak adlandırdı. Onun adı Mah-mud’dur. Beni ümmetimden en iyi nesil arasında gönderdi. Tev-rat’ta ismimi Uhayd olarak ad-landırdı. Daha sonra - tevhit sebebiyle ümmetimin bedenleri-ne ateşi haram kıldı.

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews