Mizan-ul Hikmet-14

Mizan-ul Hikmet-14

4006. Bölüm Hediyenin Sevgideki Rolü Kur’an : “Ben onlara bir hediye göndereyim de, elçilerin ne ile döneceklerine bakayım” dedi.” 21172.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Hediyeleşin ki birbi-rinizi sevesiniz ve birbirinize he-diye verin, zira hediyeleşmek kini giderir.” 21173.    İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: “Birbirinizle hediyele-şin ki kalpleriniz birbirine karşı sevgiyle dolsun. Zira hediye kin-leri ortadan kaldırır.” […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    4006. Bölüm Hediyenin Sevgideki Rolü Kur'an : “Ben onlara bir hediye göndereyim de, elçilerin ne ile döneceklerine bakayım” dedi.” 21172.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Hediyeleşin ki birbi-rinizi sevesiniz ve birbirinize he-diye verin, zira hediyeleşmek kini giderir.” 21173.    İmam Sadık (a.s) şöyle bu-yurmuştur: “Birbirinizle hediyele-şin ki kalpleriniz birbirine karşı sevgiyle dolsun. Zira hediye kin-leri ortadan kaldırır.” 21174.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Birbirinize hediye götürünüz. Zira hediye kötülük dilemeleri kalpten çıkarır, düşmanlık kinlerini ve nefreti yok eder.” 21175.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Hediye vermek kinle-ri göğüslerden çıkarır.” 21176.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “Hediyeleşmek sevgi doğurur, kardeşliği korur, kinleri ortadan kaldırır. Birbirinizle he-diyeleşin ki birbirinizi sevesiniz.” 21177.    İmam Ali (a.s) şöyle bu-yurmuştur: “Eğer Müslüman kar-deşime kendisine fayda verecek bir hediyede bulunacak olursam bu benim nezdimde o hediyenin benzerini sadaka vermekten daha sevimlidir” 4007. Bölüm Hükümet Yöneticileri-ne Hediye Vermenin Ha-ram Oluşu 21178.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: “İmama hediye ver-mek hıyanettir.”

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews