Mizan-ul Hikmet-2

Mizan-ul Hikmet-2

Basiret Kur’an: “Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akıl edecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama gerçek şu ki yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.” “Andolsun ki, cehennem için bir çok cin ve insan yarattık; onla-rın kalpleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Basiret Kur’an: “Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akıl edecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama gerçek şu ki yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.” “Andolsun ki, cehennem için bir çok cin ve insan yarattık; onla-rın kalpleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.” 1730.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Basiret kör olunca göz bakışının fay-dası yoktur.” 1731.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Basiretini kaybedenin görüşü de bo-zuk olur.” 1732.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz basiretli insan duyduğunu, düşünen, baktığını, gören, ibretlerden faydalanan, sonra apaçık yolları kat eden, böylece uçurumlara düşmekten kaçınandır.” 1733.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz eğer basiret sahibiyseniz, basiretli kılındınız ve hidayeti kabul ederseniz, hidayete erdirildiniz.”

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews