Mizan-ul Hikmet-3

Mizan-ul Hikmet-3

693. Bölüm Hac Kur’an: “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kabe’yi) haccetmesi Allah’ın in-sanlar üzerinde bir hakkıdır.” “İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler.” 3257.    İmam Ali (a.s), vefat esnasında ettiği vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “Allah için, Allah için Rabbinizin evinin hakkını gözetin! Hayatta olduğunuz müddetçe onu boş bırakmayın. Şüphesiz eğer terk edilirse […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    693. Bölüm Hac Kur’an: “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kabe'yi) haccetmesi Allah’ın in-sanlar üzerinde bir hakkıdır.” “İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler.” 3257.    İmam Ali (a.s), vefat esnasında ettiği vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “Allah için, Allah için Rabbinizin evinin hakkını gözetin! Hayatta olduğunuz müddetçe onu boş bırakmayın. Şüphesiz eğer terk edilirse sizlere (ilahi azap hususunda) mühlet verilmez.” 3258.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hac her zayıfın cihadıdır.” 3259.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hacda bir dirhem harcamak (sevap hususunda) bin dirheme eşittir.” 3260.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hac ve Umre ziyaretçisi Allah’ın mi-safiridir. Ona hediye olarak mağfiret verir.” 3261.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim haccetmek isterse, kendi-sini buna hazırlasın. Eğer gidemezse bir günah yüzünden gidememiştir.” 3262.    İmam Bakır (a.s) veya İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İbra-him insanları hacca çağırdı ve şöyle dedi: “Ey insanlar! Ben İbrahim Hali-lullahım! Şüphesiz Allah bu evi haccetmenizi emretmiştir; o halde hacce-din.” Kıyamete kadar haccedenler onun sesine icabet etmiş olurlar. Onun çağrısına ilk icabet eden Yemen ehlinden biriydi.”

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews