Mizan-ul Hikmet-6

Mizan-ul Hikmet-6

1844. Bölüm Evin Genişliği Kur’an: “…Hoşunuza giden evler…” 8694.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evin geniş olması Müslüman insanın saadetindendir.” 8695.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evin dar oluşu hayatın mutsuz-luğundandır.” bak. Vesail’uş Şia, 3/557, 1. Bölüm 1845. Bölüm İhtiyaçtan Fazla Bina Etmekten Sakındırmak 8696.    İmam Hüseyin (a.s), bir ev yapıp kendisini çağıran birinin evine girip […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    1844. Bölüm Evin Genişliği Kur’an: “...Hoşunuza giden evler...” 8694.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evin geniş olması Müslüman insanın saadetindendir.” 8695.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evin dar oluşu hayatın mutsuz-luğundandır.” bak. Vesail’uş Şia, 3/557, 1. Bölüm 1845. Bölüm İhtiyaçtan Fazla Bina Etmekten Sakındırmak 8696.    İmam Hüseyin (a.s), bir ev yapıp kendisini çağıran birinin evine girip eve baktıktan sonra şöyle buyurmuştur: “Evini yıktın ve başkasının evini bayındır kıldın. Yerde olan seni kandırdı, gökte olan ise sana düşman oldu.” 8697.    Enes şöyle diyor: “Allah Resulü (s.a.a) yüksek kubbeli bir evi görün-ce sahibini sordu. Kendisine, “Ensar’dan olan falan şahsın evidir” denildi. O şahıs geldi, Peygamber’e selam verdi. Ama Allah Resulü (s.a.a) ona itina göstermedi. O şahıs Peygamber’in ashabına durumu şikayette bulu-nunca şöyle dediler: “Peygamber senin yüksek kubbeli evini gördü.” En-sar’dan olan o şahıs evini yıktı, yerle bir etti. Peygamber (s.a.a) bunu du-yunca şöyle buyurdu: “Mecburi olan evler dışında her ev sahibi için ve-baldir.” 8698.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İhtiyaçtan fazla olan her bina kıyamet günü sahibi için vebaldir.” 8699.    İmam Ali (a.s) tuğladan yapılmış bir evin yanından geçerken şöyle buyur-muştur: “Bu ev kimindir?” Kendisine, “Falan aldanmış kimsenindir” de-nildi. Daha sonra sahibinin tuğladan yaptığı başka birinin evinin yanından geçince şöyle buyurdu: “Bu da başka bir aldanmış kimsedir.” 8700.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim sükunet edeceği mik-tardan fazla bina yaparsa kıyamet günü onu taşımakla mükellef olur.” 8701.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah'tan sakının. Bir çok arzulayanlar arzusuna ulaşamaz, birçok bina eden binasında otura-maz, birçok toplayan kısa bir süre sonra onu terk eder.” 8702.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Zahmetlerden biri de  kişi yeme-yeceği malı yığar, oturmayacağı evleri yapar. Sonra da gider Allah’ın hu-zuruna çıkar. Ne yanında taşıdığı bir malı vardır, ne de naklettiği bir bi-na.”

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews