Mizan-ul Hikmet-7

Mizan-ul Hikmet-7

2220. Bölüm Sadakanın Fazileti Kur’an: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.” 10340.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyametin yeri, müminin göl-gesi dışında hep ateştir. Zira müminin sadakası kendisine gölge eder.” 10341.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sadaka ateş karşısında bir […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    2220. Bölüm Sadakanın Fazileti Kur’an: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.” 10340.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyametin yeri, müminin göl-gesi dışında hep ateştir. Zira müminin sadakası kendisine gölge eder.” 10341.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sadaka ateş karşısında bir kal-kandır.” 10342.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sadaka, kabrin sıcaklığını sada-ka veren kimseden uzaklaştırır ve kıyamet günü mümin sadakasının gölge-sine sığınır.” 10343.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “(Kıyamet günü) Herkes insan-lar arasında hüküm verilinceye kadar kendi sadakasının gölgesindedir.”

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews