Mizan-ul Hikmet-8

Mizan-ul Hikmet-8

2570. Bölüm Özür Dilemeye Sebep Olan Şeylerden Sakınmak Kur’an: “Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu, artık kendi sini çok iyi bilmektir.” 12099.    Misbah’uş-Şeria’da yer aldığı üzere Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Özür dileyeceğin işten sakın. Şüphesiz özür dileyeceğin işte gizli şirk vardır.” 12100.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Özür dileyeceğin işten sakın. Şüphe-siz hayırlı işten dolayı […]

  • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
Rate this post
about this book
  • overview

    2570. Bölüm Özür Dilemeye Sebep Olan Şeylerden Sakınmak Kur’an: “Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu, artık kendi sini çok iyi bilmektir.” 12099.    Misbah’uş-Şeria’da yer aldığı üzere Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Özür dileyeceğin işten sakın. Şüphesiz özür dileyeceğin işte gizli şirk vardır.” 12100.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Özür dileyeceğin işten sakın. Şüphe-siz hayırlı işten dolayı özür dilenmez.” 12101.    İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Özür dileyeceğin işten sakın. Şüphesiz mümin kötülük etmez ve özür dilemez. Münafık ise her gün kötülük eder ve özür diler.” 12102.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Özür dileyeceğin işten sa-kın.” 12103.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müminin kendisini zelil kılması doğru değildir.” Ben (ravi) şöyle arzettim: “Mümin kendini nasıl zelil kı-lar? ” İmam şöyle buyurdu: “Özür dileyeceği bir işe girişir.” 12104.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Özür dilemekten müstağni olmak, doğru bir özürden daha değerlidir.”

  • details
    • Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ
  • reviews