MODERN DÜNYADA GELENEKSELİSLÂM

MODERN DÜNYADA GELENEKSELİSLÂM

GELENEKSEL İSLÂM ” NEDİR? “Gelenekselciler gelenek terimini hem vahiy yoluyla insana bildirilen kutsal olanı, hem de insanlık tarihinde bu kutsal mesajın açılması ve kendini göstermesi anlamında kullanmaktadırlar. Bu ilâhi mesaj hem Yaratılış’la yatay düzlemdeki bir devamlılığı, hem de gelenek hayatındaki her hareketi tarihüstü Aşkın Hakikate bağlayan dikey bir rabıtayı anlatmaktadır. Öncelikle gelenek, kelimenin tam anlamıyla […]

  • SEYYİD HÜSEYİN NASR
Rate this post
about this book
  • overview

    GELENEKSEL İSLÂM " NEDİR?
    “Gelenekselciler gelenek terimini hem vahiy yoluyla insana bildirilen kutsal olanı, hem de insanlık tarihinde bu kutsal mesajın açılması ve kendini göstermesi anlamında kullanmaktadırlar. Bu ilâhi mesaj hem Yaratılış’la yatay düzlemdeki bir devamlılığı, hem de gelenek hayatındaki her hareketi tarihüstü Aşkın Hakikate bağlayan dikey bir rabıtayı anlatmaktadır. Öncelikle gelenek, kelimenin tam anlamıyla dini ve onun bütün vechelerini kapsayan el-din’dir, olağan anlamında bir gelenek haline gelen ve ilâhi modellere dayanan el-sünnet’tir ve gelenek, tasavvufta da görüldüğü gibi geleneksel dünyadaki düşünce ve hayatın her devri, her aşaması ve her asrını Asl’a bağlayan zincir, yani el-silsile’dir. Bunun için geleneği, kökleri İlâhi Tabiat’daki vahiyde bulunan, dalları ve gövdesi asırlar boyunca gelişmiş bir ağaca benzetebiliriz. Gelenek ağacının özünde din, onun özünde de ağacın yaşamasını sağlayan vahiyden kaynaklanan bereket bulunmaktadır.” (S.15) “Şüphesiz, geleneksel İslâm, Kur’ân’-ı Kerim’i, insan etkisi ve fani bir kaynaktan uzak, muhteva ve şekilce Allah’ın ezelî ve ebedî kelâmının dünyevî bir açıklaması olarak kabul etmektedir.” " Geleneksel İslâm, mevzu’ hadislere karşı günümüzdeki eleştiricilerin görüşlerini de dikkate alır.” (S.16) “Geleneksel İslâm hadisi reddetmez, çünkü o, çağdaş dünyanın tarihî nedensellik anlayışıyla ve Batı dini düşüncesine de nüfuz etmiş olan vahyin sulandırılmış anlamıyla uyuşmaz. Böylece geleneksel okul, yüzyıllar boyu süren gelenek yaşadıkça hakikatı o gelenek içinde koruyacak bereketi ve geleneğin tarihî devamlılığına dayanan hadis ilminin eleştirel metodlarını ölçü olarak kebul eder.” “Geleneksel İslâm, Şeriat’ı bütünüyle klasik fıkıh okullarında (mezahib) özümsendiği ve asırlar boyunca anlaşıldığı ve yorumlandığı şekliyle İlahi Hukuk olarak savunur.

  • details
    • SEYYİD HÜSEYİN NASR
  • reviews