Muhsin KIRAATİ 3. Cilt

Muhsin KIRAATİ 3. Cilt

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Önsöz Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti efendimiz Hz. Muhammed’e ve masum Ehl-i Beyt’ine olsun. İlmiye havzalarında yüksek tahsilimi yaptıktan sonra Kur’an’la daha fazla düşüncesine kapıldım. Bazı dostlarım-la tefsir çalışmaları yapıyor, her birimiz bir tefsiri inceleye-rek birlikte müzakere ve münazara ediyorduk. Buradaki çalışmalarımızın özetini not alıyordum. Bu […]

  • Hacı Şeyh Muhsin KIRAATİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Önsöz Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti efendimiz Hz. Muhammed’e ve masum Ehl-i Beyt’ine olsun. İlmiye havzalarında yüksek tahsilimi yaptıktan sonra Kur’an’la daha fazla düşüncesine kapıldım. Bazı dostlarım-la tefsir çalışmaları yapıyor, her birimiz bir tefsiri inceleye-rek birlikte müzakere ve münazara ediyorduk. Buradaki çalışmalarımızın özetini not alıyordum. Bu çalışmam bir-kaç cüze kadar bu minval üzere devam etti. O esnada Ayetullah Mekarim Şirazi’nin bir grup alimle ortak bir tefsir yazmak istediğini duydum. Ayetullah Me-karim Şirazi, benim aldığım bu tefsir notlarım gördüler, beğendiler ve böylece ben de o gruba katıldım. 27 ciltlik Tefsir-i Numune tam 15 yıl sürdü; şimdiye kadar bir çok baskı yapmış ve bir çok dile tercüme edil-miştir. Bu tefsirin daha yarısı bitmişti ki İmam Humeyni önderliğinde İran İslam Devrimi gerçekleşti. Ben o ilk yıllarda Merhum Allame Şehit Mütahhari’nin emriyle tele-vizyon çalışmalarımı başlattım ve bugün tam 19 yıldır te-levizyonda “Kur’an Dersleri” adı altında her Cuma akşamı program yapıyorum. Elbette Tefsir-i Numune’nin sonuna kadar da işbirliğimiz devam etti ve bu arada halkın geneli-nin anlayacağı bir dille radyoda tefsir dersleri vermeye başladım. Bu işte Tefsir-i Numune’nin yanı sıra ondan fazla tefsirden de notlar aldım. Tam 8 yıldır haftada bir gün, Ramazan aylarında ise her gün radyoda “Aine-i Va-hiy” (Vahiy aynası) adında yaptığım program devam et-mektedir

  • details
    • Hacı Şeyh Muhsin KIRAATİ
  • reviews