İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. Muhsin KIRAATİ 3. Cilt

  Muhsin KIRAATİ 3. Cilt

  Muhsin KIRAATİ 3. Cilt

  • Hacı Şeyh Muhsin KIRAATİ
  download

   Download

  Muhsin KIRAATİ 3. Cilt
  Rate this post
  description book specs comment

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

  Önsöz
  Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti efendimiz Hz. Muhammed’e ve masum Ehl-i Beyt’ine olsun.
  İlmiye havzalarında yüksek tahsilimi yaptıktan sonra Kur’an’la daha fazla düşüncesine kapıldım. Bazı dostlarım-la tefsir çalışmaları yapıyor, her birimiz bir tefsiri inceleye-rek birlikte müzakere ve münazara ediyorduk. Buradaki çalışmalarımızın özetini not alıyordum. Bu çalışmam bir-kaç cüze kadar bu minval üzere devam etti.
  O esnada Ayetullah Mekarim Şirazi’nin bir grup alimle ortak bir tefsir yazmak istediğini duydum. Ayetullah Me-karim Şirazi, benim aldığım bu tefsir notlarım gördüler, beğendiler ve böylece ben de o gruba katıldım.
  27 ciltlik Tefsir-i Numune tam 15 yıl sürdü; şimdiye kadar bir çok baskı yapmış ve bir çok dile tercüme edil-miştir. Bu tefsirin daha yarısı bitmişti ki İmam Humeyni önderliğinde İran İslam Devrimi gerçekleşti. Ben o ilk yıllarda Merhum Allame Şehit Mütahhari’nin emriyle tele-vizyon çalışmalarımı başlattım ve bugün tam 19 yıldır te-levizyonda “Kur’an Dersleri” adı altında her Cuma akşamı program yapıyorum. Elbette Tefsir-i Numune’nin sonuna kadar da işbirliğimiz devam etti ve bu arada halkın geneli-nin anlayacağı bir dille radyoda tefsir dersleri vermeye başladım. Bu işte Tefsir-i Numune’nin yanı sıra ondan fazla tefsirden de notlar aldım. Tam 8 yıldır haftada bir gün, Ramazan aylarında ise her gün radyoda “Aine-i Va-hiy” (Vahiy aynası) adında yaptığım program devam et-mektedir

  • Hacı Şeyh Muhsin KIRAATİ