NAMAZIN GERÇEĞİ

NAMAZIN GERÇEĞİ

ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol­sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah­tiyarım. İslâm İnkılâbı’ndan […]

  • Üstat Muhsin KIRAATÎ
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ
    Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz Ehli-Beyti'ne ve Allah'ın laneti onların tüm düşmanlarına ol­sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcında İmam Rıza'nın (a.s) mübarek türbesinin yanında bulunup yeni yılın girmesiyle notlarını önceden aldığım bu kitabı yazmaya başladığım için mutlu ve bah­tiyarım. İslâm İnkılâbı'ndan sonra okullarda, üniversitelerde, kışlalarda ve diğer umumî yerlerde namaz ikame edil­mesi doğrultusundaki çalışmalar yapılırken, ben de na­mazla ilgili olarak telif ettiğim "Pertuvî ez-Esrar-i Na­maz", "Hemrah ba-Namaz" ve 'Yeksed-o Çehardeh Nük­te Der Bare-i Namaz" isimli üç kitaptan sonra namazda Allah Tealâ'ya söylediğimiz sözleri daha iyi anlayabilmek ve bilinçli bir ibadet yapabilmek için tekbir, Fatiha, sure, rükû, secde, teşehhüt ve selâmda söylenen zikir ve dua­ların tefsiri konusunda küçük bir kitap yazmaya karar verdim. Asıl konuya girmeden önce, yaşantımızda ibadetin yüce yerini daha iyi anlayabilmek için namaz ve bütün ibadî tekliflerin ruhu olan "ibadet ve ubudiyet" konusu­na kısaca değineceğiz.

  • details
    • Üstat Muhsin KIRAATÎ
  • reviews