NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM?

NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM?

Bismillahirrahmanirrahim TAKDIM Elinizdeki bu eser mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi şahsım itabarıyla yeni bir buluşun hikayesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayış’lar ve mezhebi mekteplerle ilgilidir: yani inanç dünyasına ait bir buluşıur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insanı diğer yaraııklar arasında özgünleştiren akl-i selimin ve istikametli […]

  • Prof. Dr.Muhammed TİCANİ
NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM?
5 (100%) 1 vote[s]
about this book
  • overview

    Bismillahirrahmanirrahim TAKDIM Elinizdeki bu eser mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi şahsım itabarıyla yeni bir buluşun hikayesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayış'lar ve mezhebi mekteplerle ilgilidir: yani inanç dünyasına ait bir buluşıur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insanı diğer yaraııklar arasında özgünleştiren akl-i selimin ve istikametli düşüncenin bir mahsulü olduğunu nazara alarak kitabımı, batılın karanlık bulutları arasında akl-ı seHmle hakkı batıldan ayıran ve sözleri adalet terazisinde tartıp makul olan keffesini tercih eden ve yapılan konuşma ilc oflaya sürülen görüşleri (kabul ve reddeımeden önce) bir biriyle karşılaştıran ve sözlerin yaldızlısına degil manııklısına uyan kişilere iıhaf ediyorum. Nasılki Allahu Teala buyuruyorki: "O kullarımı müjdele ki, Sözü dinleyip en güzeline uyarlar, onlar Üyle kişilerdir ki Allah onl~rı doğru yola sevketmiştir ve onlar aklı başında bulunanların ta kcndileridir."(Zumer suresi:18) KilabıITIl böyle olan herkese iıhaf ediyor ve Allahtan, 7 gözlerimizi açmasını, bizleri doğru yola sevketmesini, kalplerimizi aydınlatıp hakkı bize tertemiz ve olduğu gibi göstererek ona uymamızı kolaylaştırmasını, batılı bütün boşluk ve çürüklüğü İle bize tanıtmasını, ve böylece ondan uzak durmamızı sağlamasını ve bizleri salih kullarının arasına katmasını istiyorum; şüphesiz o işiten ve kabul edendir.

  • details
    • Prof. Dr.Muhammed TİCANİ
  • reviews