Books

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • İslam Siyaset Düşüncesi-1

  İslam Siyaset Düşüncesi-1

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki [...]

  Rate this post
 • Gaybi Haberler

  Gaybi Haberler

  GİRİŞ ne göre, masum İmam’da bulunması gereken sıfatlardan biri de, halkın en alimi ve şeriatı en iyi bilen olmasıdır. Öyle ki kendi zamanında O’ndan daha bilgili birisi tasavvur edilemez. [...]

  Rate this post
 • İmam Humeyni’nin Liderlik Tarzı

  İmam Humeyni’nin Liderlik Tarzı

  İmam Humeyni, yüce ilahi düşünce ve inanç yapısıyla liberal kapitalist ve Marksist-sosyalist maddeci ekol ve ideoloji arasında sıkışan dünya toplumuna yeni bir bakış açısı sunup, fikir dünyasında [...]

  Rate this post
 • Kitap ve sünnet ışığında

  Kitap ve sünnet ışığında

  Allame askerının mushafı ıns saygı deyerlı okurlarımız okursunuz

  Rate this post
 • Mizan-ul Hikmet-4

  Mizan-ul Hikmet-4

  el-Hulk Ahlak     el-Bihar, 69/332, 38. Bölüm Cevami’ul Mekarim     el-Bihar, 72/189, 105. Bölüm Cevami’u Musavi’l Ahlak     el-Bihar, 71/372, 92. Bölüm, Husn’ul Hulk     el-Bihar, 73/296, [...]

  Rate this post
 • İki Sure (Örnek Eğitmen – Örnek İnsan)

  İki Sure (Örnek Eğitmen – Örnek İnsan)

  Yüce Allah’ın Kur’an’ı Peygamber’ine (s.a.a) göndermesindeki en büyük gaye insanı insan yapmak ve onu hakiki anlamda kemaline ulaştırmaktır. Bu eğitim hedefi doğrultusunda iki sure çok büyük önem [...]

  Rate this post
 • Meveddet-u Ehl-il Beyt

  Meveddet-u Ehl-il Beyt

  Önsöz Ham alemlerin Rabb’i Allah’a, en üstün salat ve en mükemmel selam Muhammed Muasafa’ya ve müminlerin hidayetçileri olan Ehlibeytine olsun. Resul-i Ekrem sallallah’u [...]

  Rate this post
 • YALNIZLIĞIN HÜZNÜ İMAM RIZA

  YALNIZLIĞIN HÜZNÜ İMAM RIZA

        ÖNSÖZ   Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla… Allah-u Teâlâ, azametine yakışır bir düzen oluşturmuş ve bu düzen içerisinde insanı en üstün fasıflarla donatarak, bu düzenin işleyişinde en [...]

  Rate this post
 • Cevaplıyoruz

  Cevaplıyoruz

  * Tevhidi şirkten ayırt etmenin ölçüsü nedir? * Evliya ve Ehl-i Beyt İmamları’nın Gaybi kudretine inanmak şirk midir? * Allah’tan başkası üzerine yemin edilebilir mi? * Evliyaya [...]

  Cevaplıyoruz
  5 (100%) 1 vote[s]
 • ZİKİR EHLİNE SORUN

  ZİKİR EHLİNE SORUN

  ÖNSÖZ Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. En güzel, en halis salat ve selam, insanlara rahmet olarak gönderilen, her türlü kusurdan münezzeh, öncekiler ve sonrakilerin efendisi, [...]

  Rate this post
 • EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE TEMELİNANÇLAR

  EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE TEMELİNANÇLAR

  ÖNSÖZ Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir. Belki de bazıları “böyle bir [...]

  Rate this post
 • Mizan-ul Hikmet-7

  Mizan-ul Hikmet-7

  2220. Bölüm Sadakanın Fazileti Kur’an: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.” [...]

  Rate this post
 • Gaybeti Numani

  Gaybeti Numani

  ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin [...]

  Gaybeti Numani
  3.2 (64%) 5 vote[s]
 • Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı

  Hz. Mehdi’nin Evrensel Kıyamı

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla Asra andolsun Gerçekten, insan, kesin olarak bir kayıp içindedir Ancak iman edip de salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve [...]

  Rate this post
 • Usul-u Din ile Tanışma

  Usul-u Din ile Tanışma

  Rate this post
 • Şefaat Üzerine

  Şefaat Üzerine

  Takdim Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm varlıkların en üstünü Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve O’nun tertemiz Ehlibeyti’ne olsun. [...]

  Rate this post
 • Usul-i Din

  Usul-i Din

  ÖNSÖZ İslâm düşmanları, Müslüman gençlerin bilgisizliğinden yararlanarak kof ve ilim yoksunu düşüncelerini, yeni yöntemler kullanarak aşılama gayretinde idi. Bu genç ve temiz beyinleri doldurmak [...]

  Rate this post
 • İbretli Öyküler 3.Cilt

  İbretli Öyküler 3.Cilt

  Bir gün Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Kim “Subhanellah” derse, Allah Teala bu zikre karşılık kıyamet günü ona cennette bir ağaç diker. Yine kim “La ilahe illâllah” derse, Allah Teâla bu [...]

  Rate this post
 • NAS VE İÇTİHAT

  NAS VE İÇTİHAT

  Hamd ve sena, kulu ve peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.a)’i en yüce makamlara ulaştıran, geçmiş ve geleceğin ilmini O’na öğreten ve hiç kimseye bağışta bulunmadığı fazl ve lütfünden O’na bağışta [...]

  Rate this post
 • Mizan-ul Hikmet-13

  Mizan-ul Hikmet-13

  3815. Bölüm Muhammed (s.a.a) Al-lah’ın elçisidir. Kur’an: “Muhammed Allah’ın elçi-sidir.” “And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, iman edenlere [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • Gaybi Haberler

  Gaybi Haberler

  GİRİŞ ne göre, masum İmam’da bulunması gereken sıfatlardan biri de, halkın en alimi ve şeriatı en iyi bilen olmasıdır. Öyle ki kendi zamanında O’ndan daha bilgili birisi tasavvur edilemez. [...]

  Rate this post
 • Suneni Nesai

  1- TEMİZLİK BÖLÜMLERİ 1- EY İMAN EDENLER! NAMAZ KILACAĞINIZ ZAMAN YÜZLERİNİZİ DİRSEKLERİNİZE KADAR ELLERİNİZİ YIKAYIN. (5 MÂİDE 6) AYETİNİN YORUMU 1- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine [...]

  Suneni Nesai
  4 (80%) 1 vote[s]
 • Ehli Beyt Öğretisi

  Ehli Beyt Öğretisi

  Takdim Su ve gıda almadan insanın maddi hayatını sürdürmesi mümkün olmadığı gibi insanın madde ötesi yönü olan ruhu da hayatını koruyabilmesi ve gerekli olan kemaline erişmesi için gıdaya ihtiyaç [...]

  Rate this post
 • Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği

  Mehdilik Konusunu İncelemenin Gerekliliği

  ÖNSÖZ MEHDİLİK KONUSUNU İNCELEMENİN GEREKLİLİĞİ Bazıları “Kültürel alanda birçok ihtiyaçlar olmasına rağmen; İmam Mehdi (a.f) konusunu incelemenin ve bu konuya değinmenin ne önemi vardır? Acaba [...]

  Rate this post
 • EHL-İ BEYT AHLAKI

  EHL-İ BEYT AHLAKI

  BİRİNCİ BÖLÜM: AHLAKA OLAN İHTİYAÇ, AHLAKIN FAYDASI VE ÖNEMİAHLAKA OLAN İHTİYAÇ, AHLAKIN FAYDASI VE ÖNEMİ Resulullah (Allah’ın rahmeti ona ve onun Ehl-ibeyt’ine olsun) şöyle [...]

  Rate this post
 • Muharrem Ayı Özel

  Muharrem Ayı Özel

  İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî’nin Kalemiyle İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. [...]

  Rate this post
 • BALARISI MUCİZESİ

  BALARISI MUCİZESİ

  OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayr ÝlmasÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmas ÝdÝr. YaratÝlÝßÝ [...]

  Rate this post
 • ALTIN‚AÇ

  ALTIN‚AÇ

  Harun Yahya ve Cavit YalÝn mŸstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser vermi ßtir. YazarÝn, Evrim AldatmacasÝ, HŸcredeki Mucize, Gšzdeki Mucize, …rŸmcekteki Mucize, [...]

  Rate this post
 • SAHİH-İ MÜSLİM

  SAHİH-İ MÜSLİM

  SAHİH-İ MÜSLİM TERCÜME VE ŞERHİ Kuruluşundaki gayeye uygun olarak Şirketimiz ticarî kazanç ve kâr’ı dü­şünmeden Muhterem Halkımız ve Okurlarımıza yeryüzünde Kur’an-ı Azimüşşa-mmızdan [...]

  Rate this post
 • İNTİZAR

  İNTİZAR

  Takdİm Son çeyrek yüzyılda İslam dünyasında en çok saldırıya uğrayan İslamî inançlardan biri Mehdilik inancıdır.   İslamî kaynaklarda yeralan mütevatır hadislerle sabit olup İslam ulemasının [...]

  Rate this post
 • Harun yahyanın Kitapları

  Harun yahyanın Kitapları

  YazarÝn evrim teorisini konu alan, Evrim AldatmacasÝ, Materyalizmin ‚škŸßŸ, Materyalizmin Sonu, Evrim Teorisi, Evrim Teorisi’nin ‚škŸßŸ: YaratÝlÝß GereÛi, Evrimcilerin YanÝlgÝlarÝ 1, [...]

  Rate this post
 • el-Hasâis

  el-Hasâis

  TAKDIM Şüphesiz Islam dininin temel özellik ve niteliklerini anlamak için Kur’ân-ı Kerim’in yanında sünnet-i sahih-i Nebevî önemli yer tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, yüce [...]

  Rate this post
 • ATOM MUCİZESİ

  ATOM MUCİZESİ

  OKUYUCUYA l Bu kitapta ve diÛer alÝßmalarÝmÝzda evrim teorisinin škŸßŸne šzel bir yer ayrÝlmas ÝnÝn nedeni, bu teorinin her tŸrlŸ din aleyhtarÝ felsefenin temelini olußturmasÝdÝr. YaratÝlÝßÝ ve [...]

  Rate this post
 • HZ.ALİ (a.s)

  HZ.ALİ (a.s)

  YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam yaratiklann en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve Allah Teala’nin kendilerinden her [...]

  Rate this post
 • Tuhaf-ul Ukul’dan Hadisler

  Tuhaf-ul Ukul’dan Hadisler

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM HAZRET-I RESULULLAH (S.A.A[1])’TEN ÖĞÜT, HIKMET, ZÜHT VE BENZERI KONULARDA NAKLEDILEN SÖZLER Hz.RESULULLAH (s.a.a)’İn Hz. ALİ (a.s[2])’A VASİYETİ Ya Ali, Allah’ı [...]

  Tuhaf-ul Ukul’dan Hadisler
  3 (60%) 1 vote[s]
 • Bağdat Alimleri Konferansı

  Bağdat Alimleri Konferansı

  TAKDIM Şimdi size tarihte yaşamış bir büyük kahramandan ve onun Ehlibeyti’ni oluşturan kahramanlar zincirinden bah- sedeceğim. Lakin tarih beni yalanlayacak. Çünkü tarih genellikle nurlu [...]

  Rate this post
 • HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.A)

  HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.A)

  Hz. PEYGAMBER’İN  (S.A.A) KISACA HAYATI Peygamberlerin sonuncusu ve ilâhî elçilerin efendisi Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed (s.a.a), Fil Yılı’nın rebiyülevvel ayının on yedinci [...]

  Rate this post
 • PEŞAVER GECELERİ

  PEŞAVER GECELERİ

  YAZARIN ÖNSÖZÜ Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam pey-gamberlerin sonuncusu, nebi ve emin olan Hz. Muhammed (s.a.a)’e, tahir ve temiz olan Ehl-i Beyt’ine ve özellikle de [...]

  Rate this post
 • HAFIZ DİVANI

  HAFIZ DİVANI

  ÖNSÖZ Hicri sekizinci asırda (XIV) İran’da yetişen Hoca Hafızı Şirazi fikirlerindeki kuvvet, görüşlerindeki hu-susiyet, hele edasındaki rintlik bakımından bütün şarkın en lirik şairlerinden [...]

  Rate this post
 • Bab’ul Hitte

  Bab’ul Hitte

  Hz. Muhammed’den (s.a.a) 40 Hadis 1. “Kıyamet günü kul bir adım atmadan dört şeyden sorguya çekilir: Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nerede tükettiğinden, malını nereden kazanıp nerede [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

Page 4 of 37« First...23456...102030...Last »