Books

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • KERBELA MESAJI

  KERBELA MESAJI

  Aşura Dergisi yayınlarının dördüncüsü olan elinizdeki bu eser Kanın Kılıca galebe çaldığı bir gün olan Aşura’nın mesajını en etkili bir dille anlatan Aziz İmam Seyyid [...]

  Rate this post
 • İTİKADÎ ESASLAR VE DİNÎ BUYRUKLAR

  İTİKADÎ ESASLAR VE DİNÎ BUYRUKLAR

  BİRİNCİ CİLT ÖNSÖZ DİN Peygamberlerin, Allah tarafından insanları doğru yola iletmek için getirmiş oldukları itikadî esaslara, ilmî değerlere ve ahlakî buyruklara din denir. Onların getirmiş [...]

  Rate this post
 • Mizan’ul Hikmet’ten Seçme Hadisler

  Mizan’ul Hikmet’ten Seçme Hadisler

  Önsöz   Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Seçilmiş kulu Muhammed’e, tahir Ehl-i Beytine ve hayırlı ashabına selam olsun. Gerçekte Mizan’ul-Hikmet kitabı Ehl-i Beyt (a.s) [...]

  Rate this post
 • PEŞAVER GECELERİ

  PEŞAVER GECELERİ

  YAZARIN ÖNSÖZÜ Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam pey-gamberlerin sonuncusu, nebi ve emin olan Hz. Muhammed (s.a.a)’e, tahir ve temiz olan Ehl-i Beyt’ine ve özellikle de [...]

  Rate this post
 • KADININ KONUMU

  KADININ KONUMU

  İnsanlık tarihi, güç sahipleriyle zorbaların mahrumlarla mazlumlara reva gördüğü sayısız zulümlerle doludur, işte bu mazlumlar ve mahrumlar, tarihin kimi dilimlerinde zorbalığa tahammül zilletini [...]

  Rate this post
 • Esma-i Hüsna

  Esma-i Hüsna

  Kur’an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna: Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. [...]

  Rate this post
 • İslam’da Ölüye Ağlamak

  İslam’da Ölüye Ağlamak

  İslamda Ölüye Ağlama hakkında ki bu deeyrli eseri yazan Seyyıd Allame askeridir Allah ruhunu şad eylesin inş !.

  Rate this post
 • Tevekkül

  Tevekkül

  Kur-an’ı kerim, birçok yerde Allah’a tevekkül (dayanmak) etmeyi imanlı kişilerin özelliklerinden biri olarak kabul edip şöyle buyurmaktadır: İman ediyor iseniz, yalnızca Allah’a tevekkül edin. [...]

  Rate this post
 • Inançlarımız

  Inançlarımız

  Bu kİtap nİçİn yazIldI? Bismillahirrahmanirrahim 1) Yaşadığımız çağda büyük bir tahavvül ve değişimle yüzyüzeyiz, semavi dinlerin en büyüğü olan “İslam'”dan kaynaklanan köklü bir [...]

  Rate this post
 • İMAM HASAN’IN (A.S) BARIŞI

  İMAM HASAN’IN (A.S) BARIŞI

  ALLÂME ŞEREFUDDİN’İN ÖNSÖZÜ Bismillahirrahmanirrahim İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye’yle imzaladığı barış antlaşması, Resul-i Ekrem’den (s.a.a) sonra bu ümmet tarafından [...]

  Rate this post
 • Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri

  Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri

  Günah işlemek, ruhsal ve psikolojik bakımdan bireyleri ve toplumu denge ve denklikten yoksun bırakacaktır. Bu kanunsuzluktan sakınmak ise takvaya, izzete, keramete, yaratılışsal zenginliklerin [...]

  Rate this post
 • A’dan Z’ye Şefaat

  A’dan Z’ye Şefaat

  ŞEFAATİN ANLAMI Şefaat, sözlükte bir şeye bir mislini daha ekleyerek çift kılmak, tek olan bir şeyi bir başka şeyle birleştirmek anlamına gelir. Türevlerinin bütün kullanım yerlerinde bu anlam [...]

  Rate this post
 • HZ.ALİ (a.s)

  HZ.ALİ (a.s)

  YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ Bütün hamdlar alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam yaratiklann en hayırlısı Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve Allah Teala’nin kendilerinden her [...]

  Rate this post
 • MEALİMU’L-MEDRESETEYN

  MEALİMU’L-MEDRESETEYN

  ÖNSÖZ BEŞ İSLAMİ KAVRAM 1. Kur’an-ı Kerim 2. Sünnet 3. Bid’at 4. Fıkıh 5. İçtihat 1-KUR’AN Kur’an; Allah-u Teala’nın Hatemu’l – Enbiya Hz. [...]

  Rate this post
 • İMAM HASAN’IN (A.S) BARIŞI

  İMAM HASAN’IN (A.S) BARIŞI

  ALLÂME ŞEREFUDDİN’İN ÖNSÖZÜ Bismillahirrahmanirrahim İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye’yle imzaladığı barış antlaşması, Resul-i Ekrem’den (s.a.a) sonra bu ümmet tarafından [...]

  Rate this post
 • Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

  Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

  GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva [...]

  Rate this post
 • İslam Siyaset Düşüncesi-1

  İslam Siyaset Düşüncesi-1

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki [...]

  Rate this post
 • NEHC’ÜL – BELÂGA

  NEHC’ÜL – BELÂGA

  TAKDİM Fasâhat ve belâgatta, gerçekten de eşi bulunmayan, mevzû’ bakımından İslam dininin esaslarına, o esasların gerektirdiği hükümlere, hükümlerin teşrii sebeplerine değinen, bunları [...]

  Rate this post
 • 12; İmamdan Hadisler

  12; İmamdan Hadisler

  Hz. RESULULLAH (S.A.A)’DEN NAKLEDİLEN HADİSLER BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hazret-i Resulullah (s.a.a(1))’ten Öğüt, Hikmet, Züht ve Benzeri Konularda Nakledilen Sözler Hz.RESULULLAH (s.a.a)’İn Hz. [...]

  Rate this post
 • Mizan-ul Hikmet-2

  Mizan-ul Hikmet-2

  Basiret Kur’an: “Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akıl edecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama gerçek şu ki yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • Haberha-i Ğaybî

  Haberha-i Ğaybî

  Ehlibeyt ekolüne göre, masum İmam’da bulunması gereken sıfatlardan biri de, halkın en alimi ve şeriatı en iyi bilen olmasıdır. Öyle ki kendi zamanında O’ndan daha bilgili birisi tasavvur [...]

  Rate this post
 • ZİKİR EHLİNE SORUN

  ZİKİR EHLİNE SORUN

  ÖNSÖZ Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. En güzel, en halis salat ve selam, insanlara rahmet olarak gönderilen, her türlü kusurdan münezzeh, öncekiler ve sonrakilerin efendisi, [...]

  Rate this post
 • GERÇEK SÜNNET EHLİ ŞİA’DIR

  GERÇEK SÜNNET EHLİ ŞİA’DIR

  ÖNSÖZ Âlemlerin gerçek sahibine şükürler olsun. Onun salâtı, selamı ve rahmeti peygamber ve resullerin en yücesi olan efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem) ve onun [...]

  Rate this post
 • Kafi 2-İlmin Fazileti

  Kafi 2-İlmin Fazileti

  1) İLMİN FARZ, İLİM ÖĞRENMENİN VE İLMİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETMENİN ZORUNLULUĞU BABI l-(35) …Abdurrahman b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöy¬le dediğini rivayet etmiş: [...]

  Rate this post
 • Süleyman Ateş Meali

  Süleyman Ateş Meali

  FATİHA Kur’ân-ı Kerim’in başlangıcı olduğundan bu adı almıştır. “Ummu’l-Kitâb (Kitâb’ın Anası)”, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, [...]

  Rate this post
 • DOĞRUYA DOĞRU

  DOĞRUYA DOĞRU

  TAKDİM Elinizdeki bu eser, mütevazı bir çalışmadan ibarettir. Bu eser, bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikâyesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler [...]

  Rate this post
 • HZ;RIZA’dan HADİS PINARLARI

  HZ;RIZA’dan HADİS PINARLARI

  Muhakkık’ın Önsözü Allah’ın Adıyla Değerli okuyucular, elinizde bulunan kitap, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)  kitabının Türkçe tercümesidir. Bu değerli hadis kitabı Şia-i İmamiyye’nin birinci [...]

  Rate this post
 • İNTİZAR

  İNTİZAR

  Takdİm Son çeyrek yüzyılda İslam dünyasında en çok saldırıya uğrayan İslamî inançlardan biri Mehdilik inancıdır.   İslamî kaynaklarda yeralan mütevatır hadislerle sabit olup İslam ulemasının [...]

  Rate this post
 • Bağdat Alimleri Konferansı

  Bağdat Alimleri Konferansı

  TAKDIM Şimdi size tarihte yaşamış bir büyük kahramandan ve onun Ehlibeyti’ni oluşturan kahramanlar zincirinden bah- sedeceğim. Lakin tarih beni yalanlayacak. Çünkü tarih genellikle nurlu [...]

  Rate this post
 • SÜNNİLİK VE ŞİALİK YAPMACIK BİR KAVGADIR

  SÜNNİLİK VE ŞİALİK YAPMACIK BİR KAVGADIR

  Yayıncının Önsözü Değerli Okuyucular! Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir. Diğer yandan taşıdığı özellikler, [...]

  Rate this post
 • Vasiyetname İmam Humeyni

  Vasiyetname İmam Humeyni

  ÖNSÖZ Bismilâhîrrahmanirrahiym Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdular: “Sizlere iki ağır ve paha biçilmez emanet -sekaleyn- bırakıyorum: Kitabullah ve itretim Ehl-i [...]

  Rate this post
 • Kamil örnek

  Kamil örnek

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Ey Ehl-i Beyt, [...]

  Rate this post
 • Nehc-ul Belağa

  Nehc-ul Belağa

  1. Bölüm ALLAH – HAZRETİ MUHAMMED Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem -İmân -İslâm ve Kur’ân-ı Mecid- 1 Hamd, Allah’a ki övenler onu lâyıkıyla övemezler; nimetlerini sayıp [...]

  Rate this post
 • KURTUBİ

  KURTUBİ

  Bismillahirrahmanirrahim ÖNSÖZ Cenâb-ı Allah’a sonsuz hamd-u senalar… Son Rasulü Muhammed’e, sair rasul ve nebilere, aile halklarına, arkadaş­larına, onların miraslarını devir [...]

  Rate this post
 • BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

  BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

  YAZAR HAKKINDA Harun Yahya ve Cavit YalÝn mŸstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser vermißtir. YazarÝn, Evrim AldatmacasÝ, HŸcredeki Mucize, Gšzdeki Mucize, …rŸmcekteki [...]

  Rate this post
 • Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)

  Hidayet Önderleri: İmam Ali (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve [...]

  Rate this post
 • İmamlar ve Önemli Meseleler

  İmamlar ve Önemli Meseleler

  imam hüseyin’le (a.s) diğer ehlibeyt imamlarının metodunun mukayesesi Takiyye Üzerinde durulup incelenmesi gereken konulardan biri de şehitler efendisi İmam Hüseyin’le (a.s) diğer Ehlibeyt [...]

  Rate this post
 • Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Kur’an-i Hekim’i Tanıtma liyakati

  Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Kur’an-i Hekim’i Tanıtma liyakati

  Kur’an’ın çeşitli boyutlarını incelemek hususunda Müminlerin Emiri’nin liyakat ve uygunluğu iki açıdan ispat edilebilir: 1- Hz. Ali (a.s) tertemiz Ehl-i Beyt’ten (a.s) sayılmaktadır. Dolayısıyla [...]

  Rate this post
 • Hazreti İsa Ölmedi ve Tekrar Yeryüzüne Gelecek

  Hazreti İsa Ölmedi ve Tekrar Yeryüzüne Gelecek

  Harun Yahya’nın , Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği ile ilgi basında çıkan tam sayfa ilanı.   Dünyayı Ayağa Kaldıran “Tutku” İsimli Filmde Anlatılanların Yanlış ve Doğru [...]

  Rate this post
 • HAZRETİ EBU TALİB

  HAZRETİ EBU TALİB

  S U N U Ş Yüce islam Peygamberleri Hz.Muhammed (S)’in yirmi üc yillik mücadelesiyle yükselen islam dininde, bir cok parlak simalar ve fedakar müminlere tanik olundu. Allah’in yeryüzündeki en [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

Page 4 of 37« First...23456...102030...Last »