Pir-i Aşk

Pir-i Aşk

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Bundan tam 15 yıl önce 3 Haziran 1988 günü üm-me¬tin gemisi hidayet ışığı, hakla batılın ayırım noktası inkılab rehberi ve hepsinden de güzeli üstadım Ali Rabbani Gülpaygani’nin tabiriyle Pir-i Aşk İmam Hu-meyni bu fena diyarına veda edip Allah’ına, yıllarca ka-vuşmak için çırpındığı o ezeli ve ebedi sevgilisine ka-vuştu. O […]

  • Derleme ve çeviri Kadri Çelik
Rate this post
about this book
  • overview

    Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Bundan tam 15 yıl önce 3 Haziran 1988 günü üm-me¬tin gemisi hidayet ışığı, hakla batılın ayırım noktası inkılab rehberi ve hepsinden de güzeli üstadım Ali Rabbani Gülpaygani’nin tabiriyle Pir-i Aşk İmam Hu-meyni bu fena diyarına veda edip Allah’ına, yıllarca ka-vuşmak için çırpındığı o ezeli ve ebedi sevgilisine ka-vuştu. O kavuştu ya sevgilisine ama biz yetim biz öksüz bı-rakıldık. Şunu söylemek gerekir ki İmam’ın gerçek şahsiyeti manevi makamı ve hepsinden de önemlisi Allah ile olan irtibatı henüz mü henüz hakkıyla bilinebilmiş de¬ğildir. Pir-i Aşk henüz gariptir. Garip geldi, garip ya¬şadı garip gitti ve garip de kaldı. Ama sevgisi aşkı gün gittikçe mazlum ve yetim kalplerde daha da bir yer et¬miş in-sanlarca gerçek değeri tanınmaya bilinmeye başlamıştır. Ama şu bir gerçektir ki, İmamın en Önemli boyutu onun manevi ve irfani boyutudur, İmam yaşadığı müd-detçe bu boyutunun sadece kendisiyle mahbubu ara-sında gizi kalmasını istediği için çoğu insan tarafından bilinmiyordu, İran halkından çoğu da İmam’ın manevi ve irfani boyutunu ancak vefatından sonra anlayabil-miştir.

  • details
    • Derleme ve çeviri Kadri Çelik
  • reviews