Şia  Cevap Veriyor!..

Şia Cevap Veriyor!..

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla “Ebedi hayatın sermayesi olan, insanı tevhid ve (Al-lah’ı) tenzih ufkuna yaklaştıran haccın manevi mertebeleri sadece haccın ibadi öğretilerinin tümüyle doğru ve layık bir şekilde yerine getirilmesiyle elde edilebilir.” Hz. İmam Humeyni (k.s) Hac muvahhid insanın Allah’tan başka her şeyden kurtuluşun doruğunun, nefsin isyanlarıyla savaşma yolunun ve ferdi ve toplumsal […]

  • Seyyid Rıza Hüseyni Neseb Üstad Cafer Sübhani’nin Gözetiminde
Rate this post
about this book
  • overview

    Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla “Ebedi hayatın sermayesi olan, insanı tevhid ve (Al-lah’ı) tenzih ufkuna yaklaştıran haccın manevi mertebeleri sadece haccın ibadi öğretilerinin tümüyle doğru ve layık bir şekilde yerine getirilmesiyle elde edilebilir.” Hz. İmam Humeyni (k.s) Hac muvahhid insanın Allah’tan başka her şeyden kurtuluşun doruğunun, nefsin isyanlarıyla savaşma yolunun ve ferdi ve toplumsal hayat sahasında aşk fedakarlık bilinç ve sorumluluğunun eşsiz cilvesinin azametli bir gösterisidir. Müminler her ne kadar bu ilahi ibadet ile çok eskilere dayanan bir tanışıklığa sahip olsa da ve her yıl dünyanın dört bir yanından heyecan dolu katılımlarıyla kalplerinin pasını tevhit zemzeminin berrak suyuyla yıksa da ve Hz. Dost ile yaptığı sözleşmesini yenilese de ve edebiyat ve kültür mirasımız haccın hayat verici öğretileriyle dolu olsa da henüz bu önemli farzın bir çok boyutları tanınmamış ve olduğu gibi garip kalmıştır. İmam Humeyni’nin (k.s) nurlu düşünceleri sayesinde gerçekleşen İslam devriminin zafere ulaşması diğer isla-mi hükümler ve öğretiler gibi haccı da kendi gerçeklerine oturttu ve gerçek yüzünü ve zengin muhtevasını herkese açık bir şekilde göstermiş oldu ama henüz haccın felsefesini boyutlarını etkilerini ve bereketlerini tanımak ve tanıtmak ve mümin hacının dini bir bilinç ve şuurla Allah’ın meleklerinin iniş mahalli olan ve evliya ve enbiyanın durağı olan o yüce mevkiflere (durma yelerine) ve azamet dolu meşairlere (meş’arlara) ayak basması hususunda önümüzde çok uzun bir yol bulunmaktadır.

  • details
    • Seyyid Rıza Hüseyni Neseb Üstad Cafer Sübhani’nin Gözetiminde
  • reviews