Şia Mezhebini Tanıyalım

Şia Mezhebini Tanıyalım

Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Lond-ra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alın-mıştır. Gerçekte bu iki kitap genel anlamda İngilizce kaynak-larda, İslami araştırmalarda ve özellikle de Şia’yı tanımada görülen boşlukları doldurmak […]

  • Dr. Muhammed Ali ŞİMÂLİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Lond-ra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alın-mıştır. Gerçekte bu iki kitap genel anlamda İngilizce kaynak-larda, İslami araştırmalarda ve özellikle de Şia’yı tanımada görülen boşlukları doldurmak amacıyla yazılmıştır. Bu iki eser, sade ve açık bir dille yazılması ile birlikte, İngilizce bilenler için iki dönem yazar tarafından Şia’yı tanıma derslerinin neticesidir. İlk olarak Camiatü’z-Zehra üniversitesinde 1995–1996 yılları arasında bayanlar için verilen ellinin üzerinde derslerin ve ikinci olarak İngiltere’de 1998–1999 yılları arasında Manchester İslam Merkezi ve Manchester Şiî Refah Merkezinde otuzdan fazla dersin özetidir. Elbette bu konuların bir kısmı daha kısa dönemler için ders olarak verilmiştir, Şia’nın doğuşu ile ilgili konu ise 1995 yılında Tahran Tımes dergisinin ilk on sayısında yayınlanmıştır. Kitabın birinci bölümü; “Şia” kelimesinin sözlük ve ıstılah manası ile başlamaktadır. Bu konuda bazı araştırmacıların sözlerine yer verilmiştir. Daha sonra İslamî rivayetler ve tarihi kaynaklara göre Şia’lığın doğuşu ve ilk Şiîlerden bazılarının isimleri üzerinde durulup incelenmiştir.

  • details
    • Dr. Muhammed Ali ŞİMÂLİ
  • reviews