SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

ÖNSÖZ Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam, efendimiz Muhammed’e (s.a.a) ve onun temiz Ehlibeyt’ine olsun. Bilindiği üzere yerinde incelenip, araştırılması gereken konulardan biriside, İslam camiasında şekillenmiş olan mezhep ve fırkaların değerlendirilmesi mevzuudur. Pey­gamber efendimizin (s.a.a) de “Ümmetim yetmiş üç fır­kaya ayrılacak ve bunlardan sadece bir tanesi kurtulu­şa erecektir.” diye haber verdiği bu […]

  • Kur'ân ve Ehl-i Beyt Mektebi
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ
    Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve selam, efendimiz Muhammed'e (s.a.a) ve onun temiz Ehlibeyt'ine olsun. Bilindiği üzere yerinde incelenip, araştırılması gereken konulardan biriside, İslam camiasında şekillenmiş olan mezhep ve fırkaların değerlendirilmesi mevzuudur. Pey­gamber efendimizin (s.a.a) de "Ümmetim yetmiş üç fır­kaya ayrılacak ve bunlardan sadece bir tanesi kurtulu­şa erecektir." diye haber verdiği bu konu her alanda tüm yönleriyle kendini göstermektedir. Bu münasebetle, dindar olan her şahsın, taklitten uzak tam bir gerçeklikle hakkı bulması ve bu hakla amel ede­bilmesi için söz konusu mezhep ve fırkaların düşünce ya­pısını da tanıması gerekir. Zira Allah'u Teâlâ basiret te­meline dayalı hareket etmeyi, yaşam tarzım bağımsız ola­rak seçebilmeyi kendi kulları için benimsemiş ve tavsiye etmiştir. "Deki; işte benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a davet ederiz."(Yusuf: 108) Şüphesiz hür irade sahibi her insanın, basiretli bir şe­kilde Muhammed'i düşünmesi, Muhammed'i görüş ve söylemlerle hareket etmesi, aziz ve yüce olmasını kaçı­nılmaz kılar. Eğer şahıs, muhtelif görüş ve düşüncelerden kopuk, habersiz bir biçimde yaşarsa ilahi yolda ilerlemesi oldukça güç bir hal alır. Kur an’ı kerim, sözleri işitip en güzeline uyan kimse­leri övmüştür. Bu övme insanları, değişik fikir ve dü­şünceleri öğrenip tanıdıktan sonra, gerçek olan hak yolu basiret ile seçmeye teşvik etmek olabilir. Yukarıda belirttiğimiz nokta, insanın doğru yolu seçe­bilme ve benimsemesi aşamasıydı. Tebliğ konusu ise yu­karıda değindiğimiz konudan daha hassastır ve sorumlu­luk gerektirmektedir.

  • details
    • Kur'ân ve Ehl-i Beyt Mektebi
  • reviews