Süleyman Ateş Meali

Süleyman Ateş Meali

FATİHA Kur’ân-ı Kerim’in başlangıcı olduğundan bu adı almıştır. “Ummu’l-Kitâb (Kitâb’ın Anası)”, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “es-Seb’u’l-mesâni”, “el-Kenz” gibi adları da vardır. Mekke’de inen ilk sûrelerdendir. Hattâ tam sûre olarak inen ilk sûredir. Peygamberimiz, Fâtiha’sız namaz olmayacağını buyurmuştur(1). Müddessir Sûresinden sonra inmiş olan Fâtiha, Mushaf’ta 1, İnişte 5. sûredir, 7 âyettir.   1Müslim, Salât: 11.   1/5/1 […]

  • Süleyman Ateş Meali
Rate this post
about this book
  • overview

    FATİHA Kur'ân-ı Kerim'in başlangıcı olduğundan bu adı almıştır. "Ummu'l-Kitâb (Kitâb'ın Anası)", "el-Esâs", "el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "es-Seb'u'l-mesâni", "el-Kenz" gibi adları da vardır. Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Hattâ tam sûre olarak inen ilk sûredir. Peygamberimiz, Fâtiha'sız namaz olmayacağını buyurmuştur(1). Müddessir Sûresinden sonra inmiş olan Fâtiha, Mushaf'ta 1, İnişte 5. sûredir, 7 âyettir.   1Müslim, Salât: 11.   1/5/1 Rahmân ve Rahim Allâh'ın adıyla 1/5/2 Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun. 1/5/3 (O) Rahmân'dır, Rahim'dir(2).   2Rahmân ve Rahîm: (rahime) fi'linden yapılmış, mübâlağa bildiren iki isim sıfattır. Rahmet kalbdeki acıma duygusudur. Bu duygu sâhibini Lûtuf ve iyiliğe sevk eder. Rahmân'daki mübâlağa (abartma) daha fazladır. Bundan dolayı Allah'tan başkasına Rahmân adı verilemez, fakat Rahîm adı verilebilir. Nitekim Hz. peygamber (s.a.v.): "Mü'minlere şefkatli, rahîmdir" (Tevbe: 128; Ahzâb: 43) şeklinde nitelendirilmiştir. Rahmân'ın tam anlamıyle Türkçe karşılığı yoktur. Çok merhamet eden, rahmeti herşeyi kuşatan, ihsanı herşeye yaygın sözleriyle açıklanabilir. Rahmân'ın rahmeti, ezelî rahmettir. Bu rahmet, iyiye de, kötüye de, mü'mine de, kâfire de yaygındır. Varlıklar zorunlu olarak bu rahmetten yararlanıp varlık alanına çıkmışlardır. Rahîm de çok merhametli demektir. Fakat bu rahmet, varlıkların başlangıcından çok sonuçlarına, yani âhirete ilişkindir. Bundan dolayı Allah "Dünyânın Rahmânı, âhiretin rahîmidir". Yani O'nun ihsanı, dünyâda inananlara da, inanmayanlara da yagındır. Âhirette ise yalnız inananlara özgüdür (Râğı   1/5/4 Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir. 1/5/5 (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz! 1/5/6 Bizi doğru yola ilet: 1/5/7 -ni'met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)!    

  • details
    • Süleyman Ateş Meali
  • reviews