TEŞRİH VE MUHAKEME

TEŞRİH VE MUHAKEME

Yazarın Hayatı Adı ve Soyu Kadı Sinan’ın oğlu, “Buğyetu’l-Fakih” kitabının yazarı Kadı Muhammed’in oğlu, Muhlis diye meşhur olan Kadı Muhammed’in oğlu, Saadet diye bilinen Kadı Muhammed’in oğlu, Behlül Behçet Efendi diye meşhur olan Kadı Muhammed’in soyu, kendisinin dediğine göre, meşhur sahabe Ebu Eyyub-i Ensarî’ye ulaşmaktadır. Üstadları ve Hocaları Yazar aklî ve naklî ilimlerde ve irfanda […]

  • Kadı Behlül Behçet Efendi
Rate this post
about this book
  • overview

    Yazarın Hayatı Adı ve Soyu Kadı Sinan'ın oğlu, "Buğyetu'l-Fakih" kitabının yazarı Kadı Muhammed'in oğlu, Muhlis diye meşhur olan Kadı Muhammed'in oğlu, Saadet diye bilinen Kadı Muhammed'in oğlu, Behlül Behçet Efendi diye meşhur olan Kadı Muhammed'in soyu, kendisinin dediğine göre, meşhur sahabe Ebu Eyyub-i Ensarî'ye ulaşmaktadır. Üstadları ve Hocaları Yazar aklî ve naklî ilimlerde ve irfanda üstün bir kişiydi. Fıkıh ilmini babası Kadı Muhammed Saadet'ten ve Şeyh Necibuddin Zengezorlu'dan almış, aklî bilimleri Şeyh Muhammed Şeyhu'l-İslâm'dan ve Şeyh Muhammed Kadı-zade'den öğrenmiştir. İrfanda Molla Siracuddin Nakşibendî'nin gidişatını beğenmiş ve onun tarikatını izlemiştir. Ha-keza babası Kadı Muhammed Saadet'ten, Seyyid Ebu'l-Hû-da Seyyadî Rufaî'den ve İstanbul'un Şeyhu'l-İslâm'ından hadis rivayet etme icazeti almış, Sihah-ı Sitte ve diğer hadis kitaplarını onların icazetiyle nakletmiştir. Ben yazarla birkaç defa görüştüm. İran'a yaptığı yolculukta birkaç defa Tebriz ve Hemedan'da onu gördüm; gerçekten de kendi emsallerinden üstün, çeşitli dallarda yetenekli ve dinî münazaralarda çok güçlü bir kişiydi. Kadı Behlül benden Şia'nın hadis kitaplarını nakletmek için icazet istedi; ben de ona icazet verdim ve ondan Ehlisünnet'in nebevî hadis kitaplarını nakletme hususunda ayrıntılı bir icazet aldım.

  • details
    • Kadı Behlül Behçet Efendi
  • reviews