Usul-i Din

Usul-i Din

ÖNSÖZ İslâm düşmanları, Müslüman gençlerin bilgisizliğinden yararlanarak kof ve ilim yoksunu düşüncelerini, yeni yöntemler kullanarak aşılama gayretinde idi. Bu genç ve temiz beyinleri doldurmak için uzun zamandır meşgul olduklarını ve bu bağlamda her yola baş vurduklarını biliyorduk. Bu zararlı eğitsel faaliyet karşısında duyduğumuz üzüntü, bizi yeni arayışlara itti. Gençleri hedef alıp yazışma yoluyla diyalog kuracak […]

  • Komisyon
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ İslâm düşmanları, Müslüman gençlerin bilgisizliğinden yararlanarak kof ve ilim yoksunu düşüncelerini, yeni yöntemler kullanarak aşılama gayretinde idi. Bu genç ve temiz beyinleri doldurmak için uzun zamandır meşgul olduklarını ve bu bağlamda her yola baş vurduklarını biliyorduk. Bu zararlı eğitsel faaliyet karşısında duyduğumuz üzüntü, bizi yeni arayışlara itti. Gençleri hedef alıp yazışma yoluyla diyalog kuracak ve itikadî konularda, İslâm'ın temel inançlarını tanıtacak yayın yöntemine başvuracaktık. Bu nedenle gençlerin ilgi ve özenle okumalarını, başkalarına da bilinçli bir şekilde aktarmalarını sağlamak için broşürlerimizin kısa, ilgi çekici ve delile dayalı olmasına çalıştık. Bu çalışma on yıl önce (kitabın birinci baskı tarihi itibariyle) başlatıldı. Aslında bu, büyük bir çalışmaydı ve karşımızdaki engel ve zorluklar da büyüktü. Ancak sabır ve azim dolu bir çalışma ile bu zorlukların üstesinden gelinebilirdi. Bu meyanda toplu çalışmanın doğurduğu engelleri de aşmamız gerekiyordu. Bütün bunlara rağmen, çalışmamızı başarıyla sonuçlandırdığımızdan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Elinizdeki kitap otuz ders hâlinde hazırlanmıştır: On dört ders "tevhid" ve "adâlet" bahsini içermektedir. Dokuz ders "nübüvvet" hakkındadır. Beş ders "imamet ve hilafet" mevzuu ile ilgilidir. Son iki ders de "meâd ve berzah" konusu hakkındadır. Bu derslerin hazırlanmasında ve düzenlenmesinde "Usul-u Din" yazı kurulunun yanı sıra, çeşitli ilim dallarında görüş sahibi olan üstatların da katkıları olmuştur. Bu üstatlar, kitabın içeriğinin çağımıza uygun ve yaygın şüpheleri çözümleyici nitelikte olması, anlaşılır bir şekilde hazırlanması, temel ve güvenilir kaynaklara dayandırılması gibi hususlarda, samimiyet ve iman dolu çalışmalarıyla katkıda bulundular. Bunların cümlesinden olmak üzere merhum üstat Rıza Rûzbeh, yaklaşık beş yıl boyunca bu derslerin incelendiği toplantılara iştirak edip yararlı katkı ve fikrî yardımlarda bulundular. Bu önemli çalışmayı başarıyla noktalayabilmemiz için yaptığı yardımlardan dolayı, Rabbimizin ona iyi mükâfat vermesini ve lütufta bulunmasını temenni ediyoruz. Bu yolda kendi imkânları dahilinde değerli yardımlarını esirgemeyerek sonuna kadar bizimle işbirliği yapan, yol gösteren diğer çalışma arkadaşlarımıza da en samimî şükranlarımızı bildiririz. Bu derslerin tamamı hazırlanmadan önce 1969 yılında, çalışma esnasında elde edilecek tecrübe ve yapılacak tavsiyelerden yararlanma ümidiyle yazışma yoluyla öğretim işini başlatmıştık. İşlemek istediğimiz dersi önce broşürler hâlinde hazırlıyor ve dersten çıkarılan soruları da broşüre ekleyerek talepte bulunan şahısların adresine postalıyorduk. Muhataplarımız da broşürleri iyice mütalâa ettikten sonra soruları cevaplıyor ve test formuna öneri veya sormak istedikleri soruları da ekleyerek bize gönderiyorlardı. Böylelikle birçok tecrübe edindik ve çalışmalarımızı mükemmel bir düzeye taşımak için de bu tecrübe ve önerilerden olabildiğince yararlandık. Derslerin düzenlenmesinde uygulanan yeni metot, savunulan fikirlerin ilmî gerçeklere dayanması ve müessesemizin çalışma yöntemi, tahsilli gençlerin çalışmalarımızı büyük bir ilgi ve rağbetle karşılamalarına neden oldu. Gün geçtikçe bizimle yazışanların ve bu dersleri elde etmek için istekte bulunanların sayısı, bütün isteklere cevap vermede müessesemizin imkânlarını aşacak derecede çoğaldı. Bu büyük gençlik kitlesinin isteklerini cevapsız bırakmak bizim için üzücü olacağından bir çare yolu arıyorduk. Mevcut imkânlarımız dahilindeki yazışma yönteminden herkes yararlanamadığı için başka bir yola başvurmamız gerekiyordu. Neticede, hazırladığımız derslerin herkese ulaştırılabilmesi için derslerin tümünü bir araya toplayarak (şu an elinizde olduğu gibi) bir kitap hâline getirme ve isteyen herkese takdim etme görüşüne vardık. Zahmetimizin ürünü olan bu eserin okuyuculara, özellikle gençlere faydalı olmasını ve hidayet kapısını aralamasını ümit ediyoruz. Selâm olsun Allah'ın salih kullarına Usûl-u Din Müessesesi - 15 Şaban 1395 Hicrî

  • details
    • Komisyon
  • reviews