USUL-U DİN

USUL-U DİN

TAKDİM Sevgili okurlar; her müslüman hayatını Allah-u Tealâ’ya kulluk ederek, hayır ameller işleyerek en iyi şekilde değerlendirmelidir. Allah-u Tealâ’nın beğenisini, mükafaatını vereceği sevabı kazanmak için günah işlemekten ve müslümanın şanına layık olmayan her türlü davranıştan uzak durmalıdır. “Rabbimiz! Şüphesiz biz: ‘Rabbimize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve iman et¬tik. Rabbimiz! Artık bizim […]

  • Seyyid Riyaz El-Hekîm
Rate this post
about this book
  • overview

    TAKDİM Sevgili okurlar; her müslüman hayatını Allah-u Tealâ'ya kulluk ederek, hayır ameller işleyerek en iyi şekilde değerlendirmelidir. Allah-u Tealâ'nın beğenisini, mükafaatını vereceği sevabı kazanmak için günah işlemekten ve müslümanın şanına layık olmayan her türlü davranıştan uzak durmalıdır. "Rabbimiz! Şüphesiz biz: 'Rabbimize iman edin' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve iman et¬tik. Rabbimiz! Artık bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle birlikte öldür..." "Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla vaat etmiş olduklarını bize ver ve kıyamet gününde bizi rezil etme. Şüphesiz sen, asla sözünden dönmezsin." (derler) Allah-u Teala'dan bu ayete mazhar olmayı cümlemize nasip buyurmasını temenni ediyorum. Elinizde bulunan bu kitapta Usul-u Din konusu özet olarak işlenmiştir.Kardeşlerimizin, bacılarımızın ve özellikle yeni yetişen aziz gençlerimizin bu kitaptan en iyi şekilde yararlanmalarını ümit ederim. AllahTeala'dan bu çalışmayı en güzel biçimde bizden kabul buyurmasını niyaz ediyorum. ÖNSÖZ Hamd ve şükür, Allah'a; salatı selam, Muhammed ve tertemiz Ehl-i Bcyt'inc, soyuna olsun. "Şüphesiz Allah katında din, yanlız İslam dini¬dir." I Yüce İslam dini bir kısım temel konuları, ah¬kamı ve çeşitli eğitici hükümleri inanç, fıkıh ve eğitim alanlarında öne sürmekledir. Özellikle Ehl-i Beyt'in kültürel mirasını temsil etmektedir. Öyle zatlardır ki; gerçek İslami çizgi onlardır. Çünkü O'nlar Kur'an'ın dengidir. Sekaleyn Hadisi'nde geldiği gibi; Onlar ümmet için kurtuluş ge-misidir. Bu mana herkes tarafından bilinen Sefine Hadisi'nde açıklanmıştır. Zalim yöneticilerin İslami ümmete yaptıkları zulüm ve baskı, Ehl-i Beyt'e karşı işledikleri ci¬nayetler, kültürlerini yok etmek için yapılan çalışmalar ve dostlarına tarih boyunca yapılan baskılar çoktur. Bunun zamanımız da ki, en açık örneği zalim Saddamın vahşice işlediği toplu ci¬nayetlerdir. Bunun şahidi ise, Irak'ın bir çok bölgesinde ve Özellikle güneyinde bulunan toplu mezarlardır. Yine bu devletin öncelikli işlerinden birisi, İslami düşüncenin yayılmasını önlemek, Ehl-i Beyt kültürüne karşı mücadele etmekti. Bu bağlamda Şia kitaplarının basılması yasaklanmış, müslümanlar, özellikle yetişkin ve yeni nesli İslami kitapları okumaktan mahrum bırakılarak Al-i Resul'un görüş ve bilgilerinden soğutulmaya çalışılmıştı. Saddam, zalimin tağuti iktidarı yıkıldıktan son¬ra İslami kültür ve akaidi özet olarak genç erkek ve kızlarımızın kolayca öğrenmesi için ilk adımı atma düşüncesiyle bu kitabı hazırladık. Aslında bu kitap 25 Recep 1411 Hicri kameri ve 1983'den 1991 tarihleri arasında Bağdat'ın 35 km. batısında bulunan Ebugureyb hapishanesin de tutuklu bu¬lunduğum dönemde gizlice yazdığım ve bir çok tutukluya ders olarak okuttuğum kitapdır.  Ne yazık ki, bir kontrol ve arama sırasında bu kitabın nüshası yok edilmişti. Çünkü o günlerde her hangi bir kitabın yayınlanması hatta hikaye kitabı olsa bile yasaktı. Tabiatıyla El-Hekîm aile¬sinden birinin akaid konusunda yazdığı bir esere tehammül etmeleri hiç olası değildi. Saddam'ın emriyle onlarca gencin idam edildiği o karanlık dönemde ceza evinde kültürel çalışma yapmanın, destek vermenin cezası idamdı. Hal böyleyken, bu kabusun ıraklıların başından gitmesiyle Önemle değerlendirilmesi gereken bir fırsat doğdu. Yeni bir çağ başladı. Bu yeni dönemin temeli inanç, itikat ve marifetle atılmalıydı. İşte Allah-u Tealâ'nın izniyle ilk adımı atmak üzere anlaşılır bir üslûp ve dille, orjinal İslam kültürünü özellikle değerli genç kardeş ve hanım bacılarımın kolayca Öğrenmesi gayesiyle bu kitabı yeniden kaleme aldık.

  • details
    • Seyyid Riyaz El-Hekîm
  • reviews