VELAYET VE DİYANET SİYASAL İSLAM DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE

VELAYET VE DİYANET SİYASAL İSLAM DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE

Önsöz Son iki on yılda İslam devriminin ortaya çıkışı, siyasal İslam düşüncesini iç ve dış düşüncelerin odak noktası haline dönüştürmüş, bu müddet zarfında bir çok soruları ve çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir. Fıkhi, genel anlamda İslami terminolojideki kimi belirsizlikler, bu konuda uzmanlık sahibi olmayan kimseler için bir çok şüphe ve sorular yumağı vücuda getirmiş, sıkıntılı […]

  • Üstat Mehdi Hadevi TEHRANİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Önsöz Son iki on yılda İslam devriminin ortaya çıkışı, siyasal İslam düşüncesini iç ve dış düşüncelerin odak noktası haline dönüştürmüş, bu müddet zarfında bir çok soruları ve çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir. Fıkhi, genel anlamda İslami terminolojideki kimi belirsizlikler, bu konuda uzmanlık sahibi olmayan kimseler için bir çok şüphe ve sorular yumağı vücuda getirmiş, sıkıntılı şaşkınlıklar icat etmiştir. Hatta bazı kavramlar henüz de ilim sahibi kimi insanların eline ayağına dolanmış ve bu alandaki doğal seyirlerine engel teşkil etmiştir. Şüphesiz araştırmacılar ve yüksek eğitim kurumlarındaki öğretim görevlileri, bu konuda araştırmakla meşgul olanların en ön saflarında yer almaktadır. Bunlardan bir çoğu İslami ilimler dışındaki çeşitli bir branşlarda uzmanlık sahibi oldukları için konuyu tümüyle uzmanca ele almak kendileri için hiç bir sorunu çözmemekte, hatta bir çok yeni problemler vücuda getirmektedir. Bu da dikkat, sağlamlık ve istidlalin yanı sıra araştırmacı bir insanı kavramların en uzmanlık gerektiren tartışmalar karmaşıklığına düşürmeyen ve konuyu okuyuculara tam bir açıklıkla sunabilen bir araştırmayı gerektirmektedir. Bundan iki yıl önce söz konusu amaç ve hedefe ulaşmak amacıyla velayet-i fakih konusu (temelleri, delilleri ve yetkileriyle) kaleme alındı ve ardından ertesi yıl da yayınlandı. Bu süre zarfında söz konusu kitap defalarca üniversitelerin farklı birimlerinde öğrenciler ve hocalar için basıldı, her defasında da bir takım kavramların düzeltilmesi, yepyeni bir takım değişikliklerin yapılması, bütünleyici bilgilerin ve açıklamaların ilave edilmesi ihtiyacı duyuldu. Bu elinizdeki kitap son iki yılın tecrübeleriyle mümkün olduğu kadar bir öncekinden daha iyi bir şekilde “siyasal İslam düşüncesi” ekseninde sorulara cevap vermeye çalışmaktadır ve bu hedefe ulaşmış olması ümit edilir.

  • details
    • Üstat Mehdi Hadevi TEHRANİ
  • reviews