İslam kaynakları

 • Çocuk ve Dini İnançlar
  Çocuk ve Dini İnançlar
  3.2 (64%) 5 votes

  Çocuk ve Dini İnançlar

  Allah ve dine yönelişin fıtri bir kökeni olup insanın içinden kaynaklanmaktadır. Allah Teâlâ Kur’an’da şöyle buyuruyor: “O halde, yüzünü doğru olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir ki, O, insanları onun üzerine yaratmıştır.”[1] Her çocuk fıtratı gereği Allah’a tapar, ancak bazen dış etkenlerin etkisiyle fıtratı bozulabilir ve doğru yoldan sapabilir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bütün çocuklar, […]

 • Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi
  Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi
  5 (100%) 2 votes

  Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi

  Bu ilginç ve önemli konuyu tarihte gerçekleşen bir olayla açıklıyoruz. İmam Bakır (a.s)’dan naklen: İsrailoğulları arasında zengin ve akıllı biri yaşamaktaydı. Onun iki eşi vardı. Bunlardan biri iffetli, diğeriyse pek iffetsizdi. İffetli eşinden kendine benzeyen bir erkek çocuk dünyaya geldi. İffetsiz eşinden de iki oğlu vardı. Zamanla baba hastalanıp ölüm yatağına düşünce, oğullarını çağırıp şöyle […]

 • İslam’da Kadının Şahsiyeti ve Hicap
  İslam’da Kadının Şahsiyeti ve Hicap
  Rate this post

  İslam’da Kadının Şahsiyeti ve Hicap

  Hicap ve kadının toplumdaki yeri geçmiş asırlardan günümüze dek ilmi kitap ve dergilerde incelenerek, araştırılan konulardandır. Son yüzyılda Batı zihniyet ve kültürü İslami ülkelere sızdı ve Müslüman kadınların ideallerini alt-üst ederek; ahlak, gelenek ve itikadi değerlerinin çoğunu değişime uğrattı. Ne yazık ki, fikri ve itikadi gerçeklerin batı hayranlarının menfi propagandasına hedef olması, ahlaki ve dini […]

 • Evlilik ve Aile Yapıları
  Evlilik ve Aile Yapıları
  Rate this post

  Evlilik ve Aile Yapıları

  1. Evliliğin Tanımı Evlilik (marriage) sözcüğü için farklı tanımlar yapılmıştır. Burada onlardan bir kaçına değineceğiz: a) “Evlilik, sosyal açıdan cinsel bağ unvanı ile resmi olarak tanınmış ve iki yetişkin bireyin beğendiği şey olarak tanımlanabilir.” (Anthony Giddens, 1374: 185) b) “Evlilik, sosyal açıdan bir birim olarak tanınmış ve bazen yasal olarak onaylanmış bir erkek ve bir […]

 • Mutlu ve Huzurlu Aile
  Mutlu ve Huzurlu Aile
  Rate this post

  Mutlu ve Huzurlu Aile

  1- Sürekli eşinize karşı olumlu düşüncüler içinde olun ve unutmayın ki, o Allah’ın size vermiş olduğu bir emanettir ve bu emaneti iyi koruyun. 2- Eşinize iyi davranın, ona saygı gösterin ve sevginizi göstermekten çekinmeyin. 3- Birbirinize ve sizin eşinize karşı yapmanız gereken vazifelerinizi iyice öğrenin ve bunları en güzel şekilde uygulamaya çalışın. 4- Eşler, aileyi […]

 • İslam Dünyasında Kadın
  İslam Dünyasında Kadın
  Rate this post

  İslam Dünyasında Kadın

  İslam dünyası, farklı farklı coğrafi bölgelere ve iklimlere dağılmış durumda olup, bir çok kavim ve ırkları kendi içinde barındırır. Orta doğuyu, Afrika kıtasını, uzak doğuyu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslam ile tanışmış olan güney doğu Avrupa’nın birkaç bölgelerini ve bunlardan başka Amerika’da ve kuzey Avrupa’nın içinde bulunan Müslümanlar, İslam dünyasını teşkil etmektedir. Oldukça geniş bir alana […]

 • Semavi dinlerde Örtü-Hicab
  Semavi dinlerde Örtü-Hicab
  2 (40%) 1 vote

  Semavi dinlerde Örtü-Hicab

  İnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim dallarının her biri özel bir bakış açısıyla insanı mikroskop altına almış, çok yeni ve değerli buluşlar yapmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen insan hakkında araştırmaları sürdürülen bir çok […]

 • Kur’an Açısından Kadının Mahremleri
  Kur’an Açısından Kadının Mahremleri
  Rate this post

  Kur’an Açısından Kadının Mahremleri

  Hidayet kitabı, saadet kaynağı, şahsiyet terbiye eden, insanlar için dünya ve ahiret haberini getiren Allah’ın kitabı Kur’an bir ayette kadının mahremlerini açıkça saymaktadır. Böylece kadın kimler karşısında özgür ve kimler karşısında da güzellik ve ziynetini örtmesinin gerektiğini bilecektir: “Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları ve kayınpederleri veya […]

 • İyi ve Kötü Kadınlar
  Rate this post

  İyi ve Kötü Kadınlar

  İyi Kadınlar ve Özellikleri Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor: İnsanların mutluluklarından birisi de kendine uygun, iyi huylu bir eşinin olmasıdır. [1] Her erkek evlenmeyi arzu ettiğinde, hayatta mutlu olabilmek için, aile yuvası kurup, hayatın temel taşını atarken, kendini mesut edecek hayırlı ve uğurlu bir eş ararken çok dikkatli olması, İslâmî esaslara ve dinî ölçülere göre […]

 • İyi Bir Annenin Vasıfları
  İyi Bir Annenin Vasıfları
  Rate this post

  İyi Bir Annenin Vasıfları

  İyi bir annenin ilk etapta göze çarpan, seçkin bazı vasıfları vardır. Bunların inanan her insanda olması güzeldir fakat annelerin bu özellikleri çocukları üzerinde de tesir edeceğinden dolayı, bu özelliklerin onlarda bulunması çok daha önemlidir. Zira anneler çocukları üzerinde büyük bir tesir gücüne sahiptir. Bir bebek dünyaya geldiğinde dış dünya hakkında hiçbir görüşü, deneyimi yokken; hayata, […]

 • Tarih Boyunca Kadının Yeri
  Rate this post

  Tarih Boyunca Kadının Yeri

    Allâme M. Hüseyin Tabatabaî İnsanoğlu bu dünyaya ayak basıp toplu olarak yaşadığı günden beri hem tabiî olarak meydana gelişi ve hem de toplumsal yaşamını sürdürmesi açısından kadın cinsine ihtiyaç duymuş, hiçbir zaman yaşam ve bekasında kadından ihtiyaçsız olmamıştır. İster vahşî, isterse medenî beşer toplumu, yaşam yolunu sürekli örf ve âdetler, adilâne veya zalimane kanunlar […]

 • İslam’da Aile Hukuku ve Ahlakı
  İslam’da Aile Hukuku ve Ahlakı
  Rate this post

  İslam’da Aile Hukuku ve Ahlakı

  Her dönemin ve özellikle de yaşamakta olduğumuz mevcut dönemin önemli sosyal konularından birini başlıca aile konusu oluşturur… Rönesans sonrasında hümanizm ve liberalizm düşüncesine dayalı olarak ortaya çıkan insan tanımı ve gösterdiği modeli bağlamındaki sapma, insanlık toplumunun temel ve çekirdeği olan aileyi tehdit etmiş ve sonuç olarak da bu düşünsel süreç, Batı toplumunu laubalilik ve kayıtsızlığa […]

 • İslam Dini Açısından “Aile” ve Önemi
  İslam Dini Açısından “Aile” ve Önemi
  Rate this post

  İslam Dini Açısından “Aile” ve Önemi

  İnsan adı, bir anlamıyla “ünsiyet”ten gelir: İnsan başkalarıyla ünsiyet eder; anlaşır; uzlaşır; hayatı paylaşır. İnsan için ünsiyet bu anlamda bir yatkınlık ifade etmesi kadar insanın ünsiyete ihtiyacını da anlatır: İnsan yalnız yaşayamaz; yalnızlık Allah’a mahsustur. Nitekim insanın tanımı yapılırken onun hakkında: “Medeniyyun bi’t-Tab‘/doğuştan medenidir” denir. Yani insan toplu yaşama tabiatına sahiptir; insan sosyal bir varlıktır. […]

 • Evliliğin Faydaları
  Evliliğin Faydaları
  Rate this post

  Evliliğin Faydaları

    Evlilik ve ortak aile hayatının kurulması, fıtrattan kendine özgü yaratılıştan kaynaklanan en güzel ve en önemli toplumsal adetlerden biridir. Tarih boyunca insanların kabul ettiği çok kutsal ve faydalı geleneklerden biridir. Evlilik insan hayatının zorunluluklarından sayılmaktadır. Bunun terk edilmesi, toplumsal geleneğin dışına çıkmak olarak görülmekte ve kabul edilemez bir iş olarak değerlendirilmektedir. Evlilik düşünceye ve […]

 • Aile Kavramı
  Aile Kavramı
  Rate this post

  Aile Kavramı

  Erkekle kadının kurduğu yuvaya Türkçede ise “aile” , Arapçada “el-usratu” denir. Batı dillerinde ise “familia” kökünden türetilmiş kelimeler aynı kavramı ifade eder. İslâm fıkhında aile ile ilgili esas ve hükümler “nikâh-talâk”, “munâkehât-mufârakât” veya “el-Ahvâlü’ş-şahsiyye” gibi başlıklar altında incelenir. Aile, tarih boyunca sosyal ve ekonomik nedenlerle kimi zaman genişlemiş, kimi zaman daralmış, ancak daima var olmuştur. […]

 • Aile Ahlakı
  Aile Ahlakı
  Rate this post

  Aile Ahlakı

  Aile hayatı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. İslam’da aile teşkilâtı pek önemlidir. Aile fertleri, başta zevc ile zevceden ve bunların çocuklarından ibarettir. Bunların karşılıklı görevleri vardır. 1) Kocasının başlıca görevleri: Zevcesi ile güzel geçinmek, onu korumak, onun nafakasını (geçim ihtiyaçlarını) karşılamak, kendisine doğruluktan ayrılmamaktır. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: “Sizin hayırlılarınız, kadınları için hayırlı olanlarınızdır.” Diğer bir hadis-i […]

 • Kısıtlamak mı? Özgürleştirmek mi?
  Rate this post

  Kısıtlamak mı? Özgürleştirmek mi?

    Sema Zeynep ATLAN Kadının konumu ve değeriyle ilgili yüzyıllardır her görüş ve gruptan insanlar bir takım açıklamalarda bulunurlar. Sözde özgürlük adına kadını bir kukla gibi sadece bir obje olarak görenler bile vardır. Genelde yaygın olan görüşte budur ve çok garip ki adına da modernlik denilmektedir. Peki, yüzyıllardır bunca filozof, bilgin ve hatta Peygamberler yetiştiren […]

 • Hz. Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak
  Rate this post

  Hz. Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak

    Hz. Fatıma’nın (s.a) Gizemi Şuna inanıyoruz ki; Hz. Fatıma (s.a), vefatının üzerinden 14 asırdan fazla bir zaman geçmesine, hakkında onca eser, konuşma ve mersiye olmasına rağmen bu dünyada diğer dinler bir yana, İslam toplumunda hatta Şii dünyasında bile yeterince tanınmamış ve zihinlerde doğru bir tasviri oluşmamıştır. Tabiri caizse dostlarının medh-ü sena ve ağlamalarının arkasında […]

 • Kadın’ın Gerçek Değeri
  Rate this post

  Kadın’ın Gerçek Değeri

  Zeynep Sema Atlan Peygamberleri, Kur’an-ı Kerim’i ve diğer bütün semavi kitapları kibirlenerek inkâr eden toplumlar, insanlık, yaratılış ve kâinattaki Allah’ın kurmuş olduğu düzen ve İslam’la şekillendirdiği bütün konularda olduğu gibi; İslam’ın kadına her yönden vermiş olduğu hak ve değer konusunda da kendi fikirlerini öne sürerek apaçık sapıklığa düştüklerini bir kez daha göstermişlerdir. İslamiyet’ten önce cahiliye […]

 • İslam’da Kadının Şahsiyeti Ve Hicap
  Rate this post

  İslam’da Kadının Şahsiyeti Ve Hicap

  Muhammed Taki REHBER Günümüzde İslami uyanışın hızla gelişmesiyle kültürel ve sosyal konuların İslami açıdan dikkatle incelenmesi önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu konular arasında kadınlarla ilgili meseleler; onların sosyal alanlarda bulunmaları ve şer’i, ilahi ölçüler içerisinde faaliyetlerinin niteliği özel bir önem taşımaktadır. Hüccet-ül İslam Muhammed Tâki Rehber’in “Hicap ve Hürriyet” adlı eserinden özetle yayınladığımız bu […]

 • Page 1 of 512345