İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • İnsanın Özgürlüğü ve Kalıtım Kanunu
   Rate this post

   İnsanın Özgürlüğü ve Kalıtım Kanunu

   İnsan, özgür ve iradeli yaratılmıştır. İnsanın kaderi kendi elindedir. Bizzat kendi kaderini çizmekte ve kendi hayatının geleceğini tasarlamaktadır. Öte yandan dünyamızı kesin ilmi ilkelerinden biri olan kalıtım kanunu ise, bizlere şöyle demektedir: “Çocuklar, sadece anne ve babaların zahiri sıfatlarının ve malının varisi değillerdir. Aksine onların iyi ve kötü haletlerini ve derin sıfatlarını da miras almaktadırlar. […]

  • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)
   Rate this post

   Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)

     Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6) Pek çok önemli noktayı içeren ve Şia’ya yöneltilen iftiraları cevaplayan bu derslerin çevirisini sürdürüyoruz. Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle […]

  • Kerbala Şehitlerine Ağlamak
   Kerbala Şehitlerine Ağlamak
   Rate this post

   Kerbala Şehitlerine Ağlamak

   TAKDİM “Ben sizi Allah’m Kitabına ve Resulü’nün sünnetine çağırıyorum. Gerçekten sünnet öldürülmüş ve bid’at diriltilmiştir.” İmam Hüseyin (a.s) Kerbela vak’ası üzerinden her ne kadar 15 asıra yakın bir süre geçmişse de, yeni meydana gelmiş bir olay gibi, mü’minlerin hatta insanlık aleminin kalbinde halen etkiler yaratmaktadır. Bunun sırrını, şehitler serveri Hz. Hüseyin’in (a.s) kıyamının taşıdığı evrensel […]

  • PEYGAMBERLER VE MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLMELERİ
   Rate this post

   PEYGAMBERLER VE MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLMELERİ

   1-Âdem (a.) Hz. Âdem (a.), yüce Allah’ın imtihan ettiği ilk insandır. Müminlerin Emiri Ali (a.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah’ın, Hz. Âdem’den (a.) bu dünyanın son kişisine kadar hepsini imtihan ettiğini görmüyor musun? Kur-an’ı kerim, Hz. Âdem’in (a.) yeryüzüne gelişi konusunda şöyle buyurmaktadır: Ve dedik ki: Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. İkinizde […]

  • Mizan-ul Hikmet-12
   Mizan-ul Hikmet-12
   Rate this post

   Mizan-ul Hikmet-12

   3700. Bölüm Dalkavukluktan Sakındırmak 18955.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dalkavukluktan sakın. Zira dalkavukluk imanın hasletlerinden değildir.” 18956.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dalkavukluk Peygamberlerin huyunun bir parçası değildir.” 18957.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En kötü dert boş konuşmak ve kendini övmektir.”

  • Gaybeti Numani
   Gaybeti Numani
   3.5 (70%) 4 votes

   Gaybeti Numani

   ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları […]

  • DOĞRULARLA BİRLİKTE
   DOĞRULARLA BİRLİKTE
   Rate this post

   DOĞRULARLA BİRLİKTE

      Bismillahirrahmanirrahim                                                                        ÖNSÖZ Bizlere hidayet, inayet ve temkin ile ihsanda bulunan ve kullarına salihlerden olsunlar diye her türlü hayır ve saadeti bağışlayan alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun. Her kim O’na tevekk ül ederse, O kendisine yeter ve onu şeytanlardan korur. Her kim de O’nun yolundan yüz çevirirse, hor ve zelil kalır. Salat-u selam, alemlere […]

  • Konu el-Emanet Emanet
   Rate this post

   Konu el-Emanet Emanet

   el-Bihar, c. 75/113, 50. Bölüm, Eda’ul Emanet Vesail’uş Şia, 13/218, 1. Bölüm, Vucub-u Eda’il Emanet bak.  el-Meclis, 520. Bölüm; en-Nübüvvet (1), 3776. Bölüm 300. Bölüm Emanet Kur’an “Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.” 1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmanın en üstünü emanete riayet etmek; en çirkin ahlak ise hıyanettir.” 2.    İmam Bakır (a.s) şöyle […]

  • GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR
   GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR
   Rate this post

   GADİR-İ HUM ÖZETLE EL-GADİR

  • Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
   Rate this post

   Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

   S. 1- Hz. Fatıma (a.s)’ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma’nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      Raziye. g)    Merziyye. h)    Zekiyye. i)      Muhaddese. S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir? C. 2- Ümm’ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm’ül- Eimme, Ümm’ül- Muminin, Ümm’ül- […]

  • Allah, kullarına karşı en iyi şeyleri mi yapar?
   Rate this post

   Allah, kullarına karşı en iyi şeyleri mi yapar?

   Herkesin kafasındaki şüpheleri giderecek hadisler: Allah, kullarına karşı en iyi şeyleri mi yapar? Enes, Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve alih) Peygamber Cebrail’den o da Allah Azze ve Celle’den şöyle nakletmiştir: “Her kim benim dostuma hakaret ederse, hiç şüphesiz bana karşı savaşa kalkışmıştır ve ben ölümden hoşlanmayan müminin ruhunu kabzetmek kadar hiçbir şeyden tereddüt etmem (yani bir […]

  • Acaba Allah’a İnanmak, İnsanın Kendisine Yabancılaşmasına Neden Olmakta Mıdır?
   Rate this post

   Acaba Allah’a İnanmak, İnsanın Kendisine Yabancılaşmasına Neden Olmakta Mıdır?

   Acaba allah’a inanmak, insanın kendisine yabancılaşmasına neden olmakta mıdır? Cevap: Marksizm şöyle diyor: “Allah’a inanmak, insanın kendisine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Zira Allah’a ibadet eden bir insan kendisinden gayrisine teveccüh ettiği için kendisinden geçmekte ve başkasına bağımlı olmaktadır.” Marksizm bu sözü insanın malikiyeti hakkında da tekrarlamakta ve insanın bir şey üzerindeki malikiyetinin başka bir şeye bağlanmasına […]

  • HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?
   Rate this post

   HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?

   Hz. Ali (a.s) Allah’ın emriyle ve Hz. Resulullah (s.a.a.)’in açık beyan ve tebliğiyle Gadir-i Hum günü halifelik makamına atanmış, ama daha sonra gelişen olaylarda ümmet, Allah ve Resulünün emrini uygulamamışlardı. Hz. Resulullah (s.a.a)’in Gadir-i Hum günü açıkça irâd buyurduğu hutbe henüz bütün Müslümanların kulağında çınlamaktayken, böyle bir şeyin nasıl ve niçin meydana geldiğine şaşırmamak gerçekten […]

  • Kabir ziyaretinin felsefesi nedir ve kabir ziyaretinin şer’î ve dini dayanakları nelerdir
   Rate this post

   Kabir ziyaretinin felsefesi nedir ve kabir ziyaretinin şer’î ve dini dayanakları nelerdir

   Tarihte yer aldığına göre Resul-i Ekrem (s.a.a)’in vefatından sonra, bir Arap, Medine’nin dışından şehre geldi, Peygamber’in kabrinin kenarına oturdu ve bu ayeti okudu: “Onlar (münafıklar), kendilerine zulüm ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ı tövbeleri kabul edici ve merhametli bulurlardı.” Sonra, o yabancı Arap şöyle dedi: “Ey Peygamber! Buraya […]

  • Tevessül Duası
   Rate this post

   Tevessül Duası

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Allah’ım! ben, rahmet peygamberi Muhammed Sallallahu aleyhi ve alih’i huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve Sana yöneliyorum. Ya Eba’l-Kasım, Ey Allah’ın resulü, ey rahmet önderi, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık; ve hacetlerimizin verilmesi için seni önümüze aldık; Ey Allah katında şerefli olan, bize […]

  • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)
   Rate this post

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4) Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi? Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete uğramasına, kötülenmesine ve haksız eleştirilerde bulunulmasına sebep olan konulardan biri de Şia’nın hakkında Kur’anda açıkça ayet olan, hadislerce desteklenen, sahabelerin kendi dönemlerinde uyguladıkları “Muta Nikahı”nın caiz olduğunu savunmalarından kaynaklanmaktadır. […]

  • MUT’A NİKÂHI
   Rate this post

   MUT’A NİKÂHI

   Ö   N   S   Ö   Z Bizleri cinsel arzularla yarattıktan sonra nikâhı meşrû, zina ve ahlâksızlığın her çeşidini haram kılan Allah’a sonsuz hamd ü senâlar, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber Efendimiz’e, onun pâk ve temiz Ehl-i Beytine, seçkin sahâbesine ve onları kendilerine rehber ve kılavuz edinen herkese salât ve selâm olsun. “İslam ümmetinin, mevcut olan bütün […]

  • NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM?
   NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM?
   Rate this post

   NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM?

   Bismillahirrahmanirrahim TAKDIM Elinizdeki bu eser mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi şahsım itabarıyla yeni bir buluşun hikayesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayış’lar ve mezhebi mekteplerle ilgilidir: yani inanç dünyasına ait bir buluşıur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insanı diğer yaraııklar arasında özgünleştiren akl-i selimin ve istikametli […]

  • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu (1)
   Rate this post

   Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu (1)

   Allame Tabatabai: Hiç şüphesiz Ehl-i Beyt Mektebi mensuplarının tüm asırlar boyunca dışlanmasına ve hakarete uğramasına sebep olan konulardan biri de mut’a nikâhı (geçici evlilik) konusudur. Biz de bu düşünceyle bu konunun İslam’daki yerini inceleyen bir araştırma yayınlamayı uygun gördük. Acaba bu konu İslam’da var mı, yok mu? Eğer varsa neden bazı kişilerin kendi şahsi yorumlarından […]

  • İNSAN VE KADER
   İNSAN VE KADER
   Rate this post

   İNSAN VE KADER

   GİRİŞ MÜSLÜMANLARIN YÜKSELİŞİ VE GERİLEMESİ Kader konusu, felsefî bir karakterde olduğu için, bu özelliği göz önüne alınarak üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Bilimsel ve felsefî meseleler, temel konularına ve o alanda yapılan üretimlere göre belirlenen belli kategoriler altında mütaala edilir. Felsefi, matematik ve tabiata ait birtakım konular; bu konularla ilgili birçok alt-gruplar, alt başlıklar dolayısıyla […]

  more