İslam kaynakları

 • Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları
  Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları
  1 (20%) 1 vote

  Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları

  Hamd alemlerin Rabbi Allah’a hastır; bütün mahlukatın yaratıcısı odur. Salat ve selam Allah’ın kulu, elçisi, habibi, seçtiği, sırrının koruyucusu, risaletinin mübelliği, efendimiz, peygamberimiz, mevlamız Ebu’l Kasım Muhammed’e (s.a.a) ve onun tertemiz ve masum Ehlibeytine (a.s) olsun. Hz. Ali’nin (a.s) sözlerinden: “Beni bırakın ve başka birinin peşine gidin. Çok yönlü ve rengarenk bir geleceğe doğru ilerlemekteyiz. […]

 • Akâid-i İmamiyye
  Akâid-i İmamiyye
  3 (60%) 1 vote

  Akâid-i İmamiyye

  Günümüz dünyası, sanayi ve teknik dünyası olarak bilinmektedir; çünkü insanoğlu son asırlarda bu alanda göz alıcı ilerlemeler kaydetmiştir; dolayısıyla bu konunun onun özelliklerinden sayılması çok yerinde bir harekettir. Ancak bu özelliğin beraberinde, çok büyük kültürel bir olay da vuku bulmuştur ve o da günümüz insanının dine ve dinî kavramlara yönelişidir.

 • İbretli Öyküler 5. Cilt
  İbretli Öyküler 5. Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 5. Cilt

  Bu zamanda halkımız genellikle ilmi kitaplar okumaya fazla rağbet göstermiyor. Çünkü ilmi kitaplar, bir takım ıstılah ve terimler içerdiğinden ağır ve yorucu oluyorlar. Ama kıssalar ve öyküler, öyle olmadıklarından, insanlar tarafından daha fazla okunuyor ve bu tür kitaplara daha çok rağbet gösteriliyor. Bizim her dalda ve her konuda çeşitli kitaplarımızın olması gerekir. Çünkü insanlar çeşitli […]

 • Kumeyl Duasının Şerhi
  Kumeyl Duasının Şerhi
  Rate this post

  Kumeyl Duasının Şerhi

  Dua; hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’a, ihtiyaç ve isteklerin sunulmasıdır. Dua; varlık âleminin maliki ve mutlak gani olan Allah’a yoksulluğun, fakirliğin, miskinliğin ve çaresizliğin beyanıdır. Dua; zavallı bir dilencinin vefalı kerem sahibinden istekleri, güçsüzün en güçlüden yardım talebidir. Dua; zayıf, zelil, miskin, yoksul ve çaresiz kulun, sevgi ve rahmet sahibi latif, hekim, işiten ve gören […]

 • İbretli Öyküler 4.Cilt
  İbretli Öyküler 4.Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 4.Cilt

  “Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır.” [1] Kur’ân ve hadis kitaplarında geçen kıssa ve öyküler, en güzel, en değerli ve en ibret verici kıssa ve öykülerdir. Eğer kıssa ve öyküler Ehl-i Beyt’ten, peygamberlerden ve de onların dost ve yarenlerinden olursa, o zaman daha da çekici ve cazip olur. […]

 • Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar
  Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar
  2.9 (57.14%) 7 votes

  Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar

  Dr. Gulamhüseyin İbrahimi Dinani Konuya girmeden ve gelenek ile modernlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymadan önce mantıksal kriterlere uygun olarak modernite ve geleneğin tanımını yapmak, her birinin mahiyetini açıklamak, sonra da bu ikisinin nasıl bir alışveriş ve etkileşim içinde bulunduğuna bakmak uygun olacaktır. Modern insan kimdir ve gelenekçi insan nasıl biridir? Gelenek, modernlik veya modernite konusunda […]

 • Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak
  2.3 (46.67%) 9 votes

  Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak

  Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimî Mukaddem Giriş Dünyada her varlığın bir ismi vardır ve onunla tanınır. İsim, her varlığın hakikatini diğer canlıya açıklayan bir alamet ve adrestir. İnsan da bu kaideden istisna değildir. Tanınmak için bir isme muhtaçtır. İsim koymak, toplumsal bir gelenektir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 7. Maddesine göre, her çocuğun doğduktan sonra isim alma […]

 • Şia İnançları
  Şia İnançları
  Rate this post

  Şia İnançları

  Ahmet Güven Hz. Abdu’l-Azim Hasani’nin Şahsiyeti ile İlgili Kısa Bir Açıklama: Abdu’l-Azim b. Abdullah Hasani, Ehl-i Beyt mektebinin büyük şahsiyetlerindendir. Bu değerli zatın soy silsilesi beş vasıtayla İmam Hasan Mücteba (a.s.)’a ulaşır. Soy silsilesi şöyledir: İmam Ali b. Ebi Talib oğlu İmam Hasan oğlu, Zeyd oğlu Hasan, oğlu Ali oğlu Abdullah oğlu Ebu’l- Kasım Abdu’l-Azim […]

 • Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
  Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
  Rate this post

  Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi

  Altın nasihatler İmam Ali’nin (a.s) Kumeyl bin Ziyad’a Öğütleri Kumeyl b. Ziyâd en-Nehaî şöyle naklediyor: Emir-ül Mü’minin İmam Ali aleyhi’s-selâm elimden tutarak beni Kufe’nin kenarında yer alan mezarlığa doğru götürdüler. Şehrin dışarısına varınca bir ah çekerek şu sözleri buyurdular: Ey Kumeyl! Bu gönüller birer kaptır; en iyi kap içindekini en iyi koruyan ve zarfiyeti geniş […]

 • İmam Humeyni’nin Liderlik Tarzı
  İmam Humeyni’nin Liderlik Tarzı
  Rate this post

  İmam Humeyni’nin Liderlik Tarzı

  İmam Humeyni, yüce ilahi düşünce ve inanç yapısıyla liberal kapitalist ve Marksist-sosyalist maddeci ekol ve ideoloji arasında sıkışan dünya toplumuna yeni bir bakış açısı sunup, fikir dünyasında eşsiz bir dönüşüm ve inkılap yarattı. Batılı liberal kapitalist düşünce 20. yüzyılın son çeyreğinde ilhadi Marksist düşüncenin düşüşe geçmesinden sonra rakipsiz bir şekilde dünyaya hegemonya kurmaya başlayacağını sanıyordu. […]

 • İbretli Öyküler 3.Cilt
  İbretli Öyküler 3.Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 3.Cilt

  Bir gün Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Kim “Subhanellah” derse, Allah Teala bu zikre karşılık kıyamet günü ona cennette bir ağaç diker. Yine kim “La ilahe illâllah” derse, Allah Teâla bu zikir karşılığında cennette ona bir ağaç diker. Yine kim “Allah-u Ekber” derse, Allah Teâla bu zikre karşılık cennette ona bir ağaç diker.” Bu sırada Kureş’li […]

 • ALLAH’TAN KORKMAK
  ALLAH’TAN KORKMAK
  5 (100%) 1 vote

  ALLAH’TAN KORKMAK

  Nefsin işlediği günahlar, ilahi emirlere karşı gelmeler karşısında Allah’ın azabından korkmasından dolayı acı duymasıdır. Evliyanın, Allah dostlarının özelliklerinden biri, muttakilerin ayırıcı karakteridir. İnsanı doğruluğa ve yapıcılığa iten bir etkendir. Kötülüklere ve günahlara karşı güçlü bir kalkandır. Bu yüzden şeriat, bu özelliğe bir öncelik vermiş, söylemi içinde ona seçkin bir yer ayırmıştır. Bu özelliğe sahip olanlardan […]

 • Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis
  Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis
  Rate this post

  Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis

  Bismihi Teâlâ Mübarek üç ayın fazileti ve bu aylarda yapılması gereken tavsiyelere baktığımızda en çok üzerinde durulan konular: Bu aylarda oruç tutarak, duada bulunarak ve istiğfar ederek takva alışkanlığını elde etmektir. Hz. Ali’ye (a.s.) sormuşlar: “Hayırlı ameller nelerdir?” O Hazret şöyle buyuruyor: “Hak Teâlâ Şaban Ayı’nın cennetin kapılarını iyi ve takvalı kullarına ardına kadar açar […]

 • Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme
  Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme
  5 (100%) 1 vote

  Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme

  İnsanın bütün fiil, hareket, söz, iyilik ve kötülüklerinin kaynağı nefistir. Eğer nefis ıslah olursa, insanın dünya ve ahireti sigorta edilmiş olur. Ama eğer nefis fesada yönelirse, kötülüklerin kaynağı olur, dünyevî ve uhrevî helâkete yol açar. Eğer insaniyet yolunda hareket edecek olursa, Allah’ın yakın meleklerinden bile daha üstün makamlara yükselebilir. Ama eğer insaniyetin değerli cevherini görmezlikten […]

 • Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru
  Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru
  Rate this post

  Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru

  Ayetullah el-Uzma S. Ali Hamanei Ehli Beyt imamlarının (a.s) gurbeti (yalnızlığı), bu büyük insanların yaşam dönemleriyle son bulmadı. Asırlar boyunca, bu büyüklerin yaşamlarının önemli, belki de asıl boyutlarına ilgi gösterilmemesi, onların tarihi gurbetine süreklilik kazandırmış oldu. Bu asırlar boyunca yazılmış olan kitaplar ve yazılı belgeler yakinen benzersiz bir değer taşımaktalar; çünkü bu büyüklerin yaşamı ile […]

 • Mutluluk Anahtarı
  Mutluluk Anahtarı
  1 (20%) 1 vote

  Mutluluk Anahtarı

  Necat KARAKUŞ Vazifeyi Yapmak Mutluluk Sermayesidir Vazifeyi yapmak, insanı canı gönülden koruyan ve onu mutluluk yoluna çıkaran şefkatli bir anne gibidir. Filozoflar şöyle diyor: Vazifeyi yapmak bir kapıdan çıkarsa, bedbahtlık diğer kapıdan içeri girer. Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: “Fırsatlar bulutlar gibi (gelip) geçmektedir; onları ganimet bilin, vazifeyi yapmakta tembellik etmeyin, bugünün işini yarına bırakmayın.” Eğer […]

 • Hadislerde Güzel Ahlâk
  Hadislerde Güzel Ahlâk
  5 (100%) 1 vote

  Hadislerde Güzel Ahlâk

  1- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır “Gerçekten ben, ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildim.” (Müstedrekü’l-Vesail, c.11, s.187) 2- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Size mümini haber vereyim mi? Mümin, müminlerin nefisleri ve malları hususunda kendisinden âmânda oldukları kimsedir. Size Müslümanın kim olduğunu haber vereyim mi? Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden âmânda oldukları kimsedir. Muhacir ise kötülükleri kenara itip […]

 • İmamet Üzerine
  İmamet Üzerine
  Rate this post

  İmamet Üzerine

  Hasan YURTSEVEN Ehl-i Beyt mektebinde imamet, itikadî esaslardan biri olup tevhit, nübüvvet ve mead inançları ile aynı derecede öneme sahiptir. Caferî inancında imamet makamı, nübüvvet makamının uzantısı ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir. İmamet makamına sahip olan zatın, Peygamberin sahip olduğu ilâhî vahye muhatap olma dışında, Peygamberin taşıdığı bütün misyon ve sorumlulukları üzerine aldığına ve bu […]

 • Müslüman Hakları
  Müslüman Hakları
  Rate this post

  Müslüman Hakları

  Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin (a.s)”den nakledilen “Hukuk Risalesi” kitabında Müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı, öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı, istişare eden ve edilenin hakkı ve. […]

 • Şirk ve Riya
  Şirk ve Riya
  Rate this post

  Şirk ve Riya

  Şirkler iki kısma ayrılır: a)- Açık Şirk b)- Gizli Şirk Yani bir kısım şirkler vardır ki açıktır ve onların şirk olduğunu herkes anlar; mesela putlara tapmak, başka bir varlığın, mesela bir insanın karşısında secdeye kapanmak, bir başka varlığı âlemin idaresinde Allah’a ortak koşmak gibi. Fakat bazı şirkler vardır ki zahiri şirk değildir. Ama iç yüzü […]

 • Page 1 of 2812345...1020...Last »